sobota, 17 listopada 2018 r.
imieniny obchodzą: Grzegorz, Salomea

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Strona główna » Urząd samorząd » Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

wielkość tekstu:A | A | A

Burmistrz Klemens Podlejski

KONTAKT:
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach
ul. Kosciuszki 15/17
tel. (34) 314 80 36
fax. (34) 316 10 78
e-mail: burmistrz@umigzarki.pl
 
 
ŻYCIORYS
 
Urodzony 13.09.1957 r. w Żarkach. Żonaty, trzech synów, dwoje wnuków. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - mgr prawa, mgr administracji. Pracę zawodową rozpoczął w 1981r. w Urzędzie Miasta i Gminy jako referent prawny. Od 1983r. do 1990r. pracował jako Radca Kolegium ds. Wykroczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu. W latach 1984-1987 odbył aplikację sędziowską, w późniejszym terminie złożył egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.
Pracował jako radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczekocinach, Urzędzie Gminy Niegowa i Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach. Od 1990r. do 1994r. był Burmistrzem Miasta i Gminy Żarki. Od 1994r. do 2000r. był zatrudniony w Banku Spółdzielczym w Żarkach na stanowisku Prezesa Zarządu. Od 1990r. do 2002r. - Radny Rady Gminy w Żarkach.
 
Od 2002r. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
 
Od 2002 roku Burmistrz Podlejski daje się poznać jako dobry gospodarz; usprawnił funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, utworzył Zakład Usług Komunalnych, wybudował i zmodernizował drogi gminne, przeprowadził remonty w szkołach oraz bibliotece samorządowej, nastąpiła przebudowa i modernizacja targowicy miejskiej w Żarkach. Burmistrz dba o rozwój sportu, doprowadził do ukończenia i oddania do użytku Sali rekreacyjno sportowej w Żarkach w 2005 roku, gruntownego remontu Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Żarkach w 2006 roku, remontu wraz z zapleczem budynku na potrzeby LKS „Zieloni”, wybudował boisko wielofunkcyjne przy ul. Ofiar Katynia. Jako prezes LKS „Zieloni” doprowadził do awansu do IV ligi drużynę piłki nożnej. Pozyskał środki unijne na przebudowę stadionu. Drużyna dzięki dobremu prowadzeniu przez Zarząd LKS Zieloni Żarki ma pozycję wicelidera IV ligi i promuję Gminę Żarki w całym województwie śląskim. Zawodnicy rywalizują z klubami z wielkich miast.
 
Gmina Żarki jest liderem w powiecie myszkowskim w pozyskiwaniu środków z UE, co jest zasługą burmistrza Podlejskiego. Za sprawą pozyskanych środków unijnych udało się: zrewitalizować Stary Rynek w Żarkach, wybudować nowy ośrodek zdrowia, wykonać gruntowny remont przedszkola wraz ze świetlicą i biblioteką w Kotowicach. Zakończono inwestycję budowy gimnazjum  w Żarkach, remontu domu kultury (dawnej synagogi), budowy dróg na Osiedlu 600-lecia w Żarkach, przebudowy stadionu miejskiego. Ponadto z udziałem środków unijnych zagospodarowano teren przy basenie miejskim, wybudowano ciąg dróg an Osiedlu 600-lecia, wykonano IV etap kanalizacji Żarki – Wysoka Lelowska, wybudowano kompostownię osadów, przeprowadzono termomodernizację szkoły podstawowej w Przybynowie. 
 
W latach 2010- 2014 nadal skutecznie pozyskuje, realizuje i rozlicza zadania z udziałem środków zewnętrznych  W kadencji 2010-2014 na terenie Gminy Żarki zrealizowano inwestycje na kwotę 55.856.951,86 zł.  Z budżetu Gminy wydatkowano 20.113.551,16 zł.  W kadencji 2010 – 2014 wszystkie szkoły zyskały do dyspozycji boiska wielofunkcyjne, stadion miejski jest po gruntownej modernizacji, w 2014 roku rozpoczęto prace przy modernizacji boiska bocznego, wybudowano liczne drogi w mieście i sołectwach.  Gmina ma ścieżki pieszo-rowerowe realizowane w partnerstwie, przybyło placów zabawa, w Leśniowie powstała Turystyczna Frajda – miejsce zagospodarowane pod turystyczne potrzeby mieszkańców i turystów. Muzeum dawnych Rzemiosł powstaje w Żarkach w Starym Młynie.
 
Od 2006 roku gmina Żarki wprowadza kolejne sołectwa do Programu Odnowy Wsi. Bardzo zaangażowany na rzecz poprawy funkcjonowania jednostek OSP oraz budowy strażnic. Pełni funkcję gminnego Prezesa OSP. Burmistrz K. Podlejski aktywnie pracuje w stowarzyszeniach samorządowych.
 
Klemens Podlejski był w 1992 roku w grupie inicjatywnej utworzenia Związku Gmin Jurajskich. Obecnie jest członkiem komisji rewizyjnej. Aktywnie uczestniczy w działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, gdzie jest członkiem Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Związku, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku. Dzięki swojemu zaangażowaniu wprowadził gminę Żarki do stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.
 
Za pracę na rzecz samorządu burmistrz Żarek Klemens Podlejski otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczenie przyznał i wręczył w dniu 28 maja 2012 prezydent RP Bronisław Komorowski. Prezydent odznaczył szczególnie zasłużonych samorządowców z całego kraju. Wsród odznaczonych znalazło się 23 samorządowców, z województwa ślaskiego czterech.

W 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Złoty Krzyż Zasługi dla burmistrza Żarek Klemensa Podlejskiego. Odznaczenie odebrało 18 samorządowców w kraju, w tym trzech z województwa śląskiego w dniu 31 maja 2016r.. Odznaczenie jest nadawane za zasługi dla Państwa i obywateli.

Zainteresowania: piłka nożna, turystyka. Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu jazda na rowerze oraz praca w ogródku. 
 

 

Srebrny Krzyż Zasługi dla Klemensa Podlejskiego, burmistrza Żarek.

. Prezydent Bronisław Komorowski i burmistrz Klemens Podlejski w trakcie rozmowy w Pałacu Prezydenckim.Klemens Podlejski, burmistrz Żarek otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczenie przyznał i wręczył w dniu 28 maja prezydent RP Bronisław Komorowski.W tym roku upływa 22 lata od pierwszych ...
dalej
Przebudowa centrum miasta Żarki
"Słownik polsko-europejski", odc. 14 - synagoga w Żarkach
Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 4