środa, 20 września 2017 r.
imieniny obchodzą: Faustyna, Renata

Usługi opiekuńcze

Strona główna » Pomoc społeczna » Usługi opiekuńcze

wielkość tekstu:A | A | A

 Zasady udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych

 
Zadania:
Kwalifikowanie do pomocy w formie usług opiekuńczych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 
Zapewnianie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym - samotnym i pozostającym w rodzinie (jeśli rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć odpowiedniej opieki).
 
Kontrola prawidłowości wykonywania usług - nadzór nad pracą opiekunek.
 
W dziale tym realizuje się zdania związane usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 
Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ubiegając się o przyznanie usług opiekuńczych należy złożyć wniosek, zaświadczenie lekarskie informujące, iż z uwagi na stan zdrowia osoba ubiegająca się o objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych wymaga pomocy ze strony osoby drugiej. W/w świadczenie przyznaje się zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady zwolnienia od opłat precyzuje uchwała Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19.04.2006 r. Dochód netto – 596,25 zł osoby samotnie gospodarującej oraz 351 zł na osobę w rodzinie zwalnia ją od odpłatności za usługi.
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty za usługi, a zwłaszcza ze względu na koszty leczenia i dietę, konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, zdarzenia losowego, oraz innych uzasadnionych okoliczności.
 
W dziale usług opiekuńczych można także ubiegać się o świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawą do przyznania świadczenia jest wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaną dzienną ilością godzin świadczonych usług wydane przez lekarza psychiatrę, decyzja ZUS o przyznanych świadczeniach. Zasady odpłatności za te usługi normuje rozporządzenie Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 20