Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wniosek z Żarek doceniony przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Wniosek z Żarek doceniony przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Projekt pt. „Cykl ogólnopolskich konkursów literackich wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji” został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w I edycji konkursu na zadania w dziedzinie edukacji publicznej organizowany w województwie śląskim. Żareckie gimnazjum otrzyma 15 tys. zł na realizację zadania. Wniosek został przygotowany przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

  • Zadanie nagrodzone dofinansowaniem polega na  zorganizowaniu cyklu konkursów literackich, których efektem końcowym będzie wydanie publikacji zawierającej wyłonione przez jury prace. W ramach projektu zostaną ogłoszone i przeprowadzone trzy konkursy – informuje Krystyna Jasińska, dyrektor Gimnazjum w Żarkach.

Pierwszy to Ogólnopolski konkurs literacki pod hasłem „Rodzina Sercem Cywilizacji” organizowany przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach, skierowany do uczniów Gimnazjum noszącym imię Jana Pawła. Drugi to także ogólnopolski, ale już po raz VII międzypowiatowy konkurs czytelniczy, „Kto czyta nie błądzi” pod hasłem „Jak ważna i droga jest taty osoba” organizowany przez Szkołę Podstawową w Żarkach, skierowany do uczniów IV – VI klas szkoły podstawowej. W ramach projektu zostanie także przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Rodzina – jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości” organizowany przez placówkę ponadgimnazjalną Zespół Szkół w Żarkach, a skierowany do uczniów w wieku od 16 – 19 lat.

Za każdy z konkursów odpowiada inna szkoła, ale w projekcie  przedstawiono je jako równorzędnych partnerów. Współorganizatorem każdego z konkursów jest Klasztor OO Paulinów. Paulini sprawują opiekę nad Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin, które w 2007 roku obchodzi jubileusz wynikający z kilku ważnych dat: 625 lat przywiezienia figurki Madonny z Dzieciątkiem, 300 lat pobytu paulinów w Leśniowie, 70 lat powrotu paulinów po kasacji, 40 lat od koronacji figury, 70 lat nowicjatu.

Regulaminy konkursów zostaną przygotowane przez trzyosobowe zespoły złożone z nauczycieli poszczególnych szkół i wykonają one swoją pracę w ramach wolontariatu, a następnie rozesłane tradycyjną pocztą oraz drogą mailową do szkół w województwie śląskim i za sprawą Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach trafią do szkół w całym kraju. Uczestnicy pierwszego z konkursów będą mieli za zadanie przygotować prace konkursowe liczące mak. 3 strony (ok. 1800 znaków na stronie) które po przeprowadzeniu szkolnych eliminacji wezmą udział w finale w Żarkach. Uczestnicy drugiego z konkursów po przeczytaniu 6 wskazanych lektur mają napisać prace w formie listu nie przekraczającego dwóch stron formatu A4. Uczestnicy 3 z konkursów będą rywalizować w dwóch kategoriach: pisemna praca literacka, esej na dowolny temat, ale związany z hasłem konkursu lub własnej twórczości literackiej – poezji.

Do oceny nadesłanych prac w każdej ze szkół zostaje powołane w jury składające się z 5 nauczycieli z przewagą polonistów. Jury będzie pracowało w ramach wolontariatu. Dla najlepszych uczestników konkursów zostaną przygotowane nagrody książkowe. Szczególną formą promocji twórczości, a zarazem nagrody  dla młodych ludzi będzie publikacja wybranych – nagrodzonych prac w jednej książce pod tytułem „Rodzina sercem cywilizacji” planowanej w nakładzie 2000 sztuk, a liczący 250 stron. Przygotowanie i wydanie publikacji jest integralną częścią realizowanego zadania.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

19

MAR

2007

1566

razy

czytano