Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej - zaproszenie 12 czerwca 2010r.

Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej - zaproszenie 12 czerwca 2010r.

„Co potrafią kobiety – Ambicje, możliwości, bariery” to tytuł Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej.  Dodatkowe informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie: WWW.kobiety.czest.pl

Data i miejsce: 12 czerwiec 2010 r. godz. 10.00, Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przy (Aleja Armii Krajowej)

Program:

10.00 – Otwarcie Forum
Halina Rozpondek Poseł na Sejm RP, prof. dr hab. Maria Nowicka -Skowron Rektor Politechniki Częstochowskiej; wystąpienia zaproszonych gości
11.00 - Wykład inauguracyjny
prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 11.15 –11.30 – przerwa kawowa
 11.30 – „Dwugłos o parytetach”
Julia Pitera Poseł na Sejm RP i Joanna Górna wykładowca Akademii im. Jana Długosza
11.45 – „Kobiety na rynku pracy a polityka równości płci”
Grażyna Klamek Za-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
12.00 – „Kobiety w świecie medycyny”
Beata Zawadowicz Prezes Towarzystwa Lekarskiego w Czestochowie
12.15 – „Gdy misja staje się profesją – kobiety w nauce, sztuce i mediach”
Beata Młynarczyk Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej
 12.15 – 13.00 – przerwa kawowa
 13.00 – 15.00 - panele dyskusyjne
I panel „Kobiety w polityce”, prowadzące: Halina Rozpondek, Izabela Leszczyna, Bernadetta Niemczyk
II panel „Kobieta w pracy i biznesie” prowadzące: Grażyna Klamek, Katarzyna Woszczyna
III panel „Zdrowie kobiety” prowadzące: Beata Zawadowicz, Elżbieta Markowska
IV panel  „Kultura, nauka i edukacja”prowadzące: Beata Młynarczyk, Bożena Więckowska, prof. Maria Nowicka –Skowron
15.00 - posumowanie Forum i wyników paneli dyskusyjnych
15.30 – przyjęcie komunikatu końcowego i zakończenie Forum
 W programie ponadto wydarzenia towarzyszące:
• Prezentacja programów wsparcia przedsiębiorczości z udziałem funduszy pomocowych
• Punkt poradnictwa zawodowego dla kobiet
• Wsparcie psychologiczne - Punkt konsultacyjny
• Pokaz mody przygotowany przez Liceum im. Władysława Reymonta w Częstochowie
• Występy zespołów
• Potrawy tradycyjne i regionalne serwowane przez Koła Gospodyń Wiejskich
• Wystawa prac studentek Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza
 
Honorowy patronat nad Forum objęła Przewodnicząca Rady Miasta Częstochowy Ewa Pachura
 oraz Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron. Forum przygotowały panie:
Halina Rozpondek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Izabela Leszczyna, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Nowicka-Skowron Rektor Politechniki Częstochowskiej, Beata Młynarczyk dyrektor Filharmonii Częstochowskiej, Grażyna Klamek z- ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czestochowie, Bernadetta Niemczyk przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, Beata Zawadowicz prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, Katarzyna Woszczyna BCC dyrektor  Loży Częstochowskiej, Barbara Gieroń prezes Stowarzyszenia „Tacy sami”, Joanna Górna Akademia im. Jana Długosza, Bożena Więckowska Życie Częstochowskie, Elżbieta Markowska prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki

26

MAJ

2010

2131

razy

czytano