Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Uroczysta Sesja z okazji XX-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego w Żarkach.

Uroczysta Sesja z okazji XX-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego w Żarkach.

Samorządowcy, którzy przez ostatnich 20 lat pracowali na rzecz rozwoju swoje małej ojczyzny spotkali się w dniu 26 maja na uroczystej sesji podsumowującej minione dwie dekady.


Sesje prowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak. Do stołu prezydialnego zaprosiła przewodniczących z poprzednich lat: Jerzego Pompę, Henryka Rakowskiego, Janinę Cuglewską. Na honorowe miejsca zaproszono również burmistrzów: Klemensa Podlejskiego oraz Andrzeja Lecha. W trakcie spotkania przedstawiono historię Samorządu Gminy Żarki. Pamięć radnych, którzy odeszli uczono minutą ciszy.
Doktor Krzysztof Tabaka w wystąpieniu przybliżył zdarzenia, które legły u podstaw powstania demokracji lokalnej. Opowiadał o poszczególnych fazach wprowadzania reformy samorządowej. Dzisiaj z perspektywy czasu można ocenić, iż reforma samorządowa sprzed 20 lat była udanym skokiem na dosyć głęboką wodę.
Święto Samorządu Terytorialnego stało się także okazją do uhonorowania wybranych, wyróżniających się przedstawicieli środowiska samorządowego. Kapituła  Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznała samorządowcom z gminy Żarki następujące  odznaki: Złotą odznakę honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: Sekretarz Gminy Żarki Barbara Major, skarbnik gminy (obecnie na emeryturze) Teresa Radosz,  burmistrz Andrzej Lech, radny pięciu kadencji Jerzy Kot, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kowacka. Srebrną odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: radni trzech kadencji - Janina Cuglewska, Henryka Duda, Alojzy Zieliński, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Jarosz, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Ola Marchewka. Odznaki w dniu 25 maja nie odebrała Henryka Duda, nieobecna na uroczystości.
Odznaki wręczył Marszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, a w imieniu odznaczonych radnych podziękowania złożył radny Jerzy Kot. Radny Alojzy Zieliński dziękował jednemu i drugiemu burmistrzowi, z którymi miał okazję współpracować, a radna Janina Cuglewska podkreśliła, iż bycie radnym oznacza w praktyce konieczność ciągłej nauki: przede wszystkim w zakresie współpracy, ale i nowych umiejętności np. w pozyskiwaniu środków. Natomiast Joanna Jarosz podkreśliła rolę pracowników samorządowych, których przyrównała do rąk, które sprawnie realizują polecenia mądrej głowy.

Poseł na Sejm Halina Rozpondek w swoim wystąpieniu przypomniała o niezwykłych emocjach, jakie towarzyszyły pierwszym samorządowym wyborom. Podkreśliła jednak, iż nadal jest członkiem sejmowej komisji ds. samorządu terytorialnego, ponieważ wciąż pojawiają się kwestie wymagające rozwiązania.

- Ja i wielu tu obecnych na sali od podstaw uczyliśmy się, że gmina może być samodzielna pod względem finansowym, że ma budżet, zadania i obowiązki, że ma majątek, pracowników samorządowych. To były wielkie odkrycia – wspominał burmistrz Klemens Podlejski. Tak samo, jak wielkim wydarzeniem było zmobilizowanie ludzi, aby poszli do wyborów w 1990 roku. Dobrze pamiętam emocje z tym związane. Niezwykłym była możliwość wyboru spośród nieograniczonej liczby kandydatów, a nie jako poprzednio tylko wśród osób z listy Frontu Narodowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki w latach 1994-2002 r. Andrzej Lech podkreślił, iż cieszy się, że w Żarkach pamięta się o jubileuszu samorządu. Zaznaczył jednak, że jest dużo dokonań, ale należy również pamiętać, iż nie wszystkie tematy przeszły bezboleśnie. Niektórzy do dzisiaj odczuwają skutki transformacji.

Uroczystą sesje zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem samorządowców.


Poniżej kilka historycznych faktów nt. XX lat Samorządu Terytorialnego w Żarkach
I KADENCJA 1990 – 1994
Pierwsza sesja  odbyła się w dniu 2 czerwca 1990 r :na Przewodniczącego Rady został wybrany Pan Jerzy Pompa. Na sesji w dniu 15 czerwca 1990 r dokonano wyboru Klemensa Podlejskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki. Radnymi Rady Miejskiej byli: Czyż Kazimiera, Duda Henryka, Gradzik Stanisław, Grucela Sabina, Kałuża Emil, Karol Lucjan, Kot Jerzy, Kot Stanisław, Krawczyk Józef, Lech Andrzej, Martyniak Henryk, Mizgała Marian, Mucha Zdzisław, Podlejska Jadwiga, Podlejski Klemens, Polak Andrzej, Pompa Jerzy, Święciak Jan, Święciak Stefan, Tabaka Krzysztof, Tylkowski Zdzisław, Wawrzyniak Józef, Zbiróg Stanisław, Zieliński Alojzy

II KADENCJA 1994 – 1998
Czwartego lipca 1994 r Rada dokonała wyboru Henryki Duda na Przewodniczącą Rady i Andrzeja Lecha na Burmistrza Miasta i Gminy. Z-cą Burmistrza w 1995 r został Tadeusz Zamorowski.  Radnymi Rady Miejskiej II kadencji byli : Brymora  Zenon, Chejduk Grażyna, Czyż Kazimiera, Duda Henryka, de Pytno-Flaczkiewicz Andrzej, Grabowski Zbigniew, Grabowska Danuta, Kluszczyński Leszek, Kot Jerzy, Lech Andrzej, Mucha Krzysztof, Płaczek Zbigniew, Podlejski Klemens, Sobierajski Stefan,  Szymański Zdzisław , Tabaka Krzysztof, Zamorowski Tadeusz,  Zembik Zdzisław, Zieliński Alojzy, Zbiróg Stanisław, Żbikowski Tomasz
III KADENCJA 1998 – 2002
Na I sesji Rada wybrała na Przewodniczącego Rady Henryka Rakowskiego. Burmistrzem Miasta i Gminy  został Andrzej Lech, a  funkcję zastępcy od 29 kwietnia 1999 r pełniła Henryka Duda.
Radnymi III kadencji byli: Leszek Kluszczyński,  Mirosław Kruzel, Danuta Grabowska, Henryk Rakowski, Barbara Maślankiewicz, Klemens Podlejski, Małgorzata Jędrycha-Gorczyca, Zbigniew Grabowski, Janina Cuglewska, Andrzej Lech, Jerzy Kot, Arkadiusz Pilis, Tadeusz Zamorowski, Eugeniusz Kurowski, Ireneusz Sojka, Henryka Duda, Barbara Osińska, Zdzisław Zembik, Grażyna Chejduk, Krzysztof Mucha
IV KADENCJA 2002 – 2006
Dwudziestego czerwca 2002 r  Parlament przyjął ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta. 10 listopada 2002 r w II turze wyborów został na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki wybrany Klemens Podlejski. 18 listopada 2002 r na inauguracyjnej sesji  dokonano wyboru Janiny Cuglewskiej na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radnymi IV kadencji byli : Bogusław Radosz, Jan Maślanka, Henryk  Szpak, Przemysław Maślankiewicz, Waldemar Podlejski, Małgorzata Jędrycha-Gorczyca, Janina Cuglewska, Andrzej Lech, Jerzy Kot, Stanisław Fiutek, Mieczysław Liwoch, Henryka Duda,  Michał Kasprzyk, Lidia Kowacka, Arkadiusz Młynarski
V KADENCJA 2006 – 2010
10 grudnia 2006 r. w II turze wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki został wybrany Klemens Podlejski. Na inauguracyjnej sesji  na Przewodniczącą Rady została wybrana Stanisława Nowak. W bieżącej kadencji Rada pracuje w składzie: Janina Cuglewska, Bogusław Gosek, Andrzej Jakóbczak, Jerzy Kot, Lidia Kowacka, Bogusław Kowacki, Jan Kozak, Arkadiusz Młynarski, Stanisława Nowak, Wilhelm Patoń, Bogusław Radosz, Henryk Szpak, Henryk Świerdza, Zdzisław Tylkowski, Alojzy Zieliński.

W okresie ostatnich 20 lat odeszli  radni: śp. Zdzisław Szymański, śp. Kazimiera Czyż, śp. Stanisława Kot, śp. Andrzej de Pytno-Flaczkiewicz,  śp. Zdzisław Zębik, śp. Mirosław Kruzel.

(przygotowanie: Barbara Ochocka-Chajduk, Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

27

MAJ

2010

6232

razy

czytano