Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Samorząd Województwa Śląskiego dofinansuje projekt placu zabaw i przyległego terenu rekreacyjnego w Jaworzniku.

Samorząd Województwa Śląskiego dofinansuje projekt placu zabaw i przyległego terenu rekreacyjnego w Jaworzniku.

Na stronie internetowej www.silesia-region.pl w ostatnim tygodniu czerwca ukazały się wyniki konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi II edycji. Konkurs kierowany był wyłącznie do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wiejskie, w miejscowościach gdzie liczba mieszkańców nie może przekroczyć 5000 osób.

Gmina Żarki złożyła w kwietniu b.r. 2 wnioski o dofinansowanie budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowościach Jaworznik oraz Kotowice. Dofinansowanie otrzymała tylko miejscowość Jaworznik, gdyż pula pieniędzy przeznaczonej na projekty związane z odnową wsi  pozwoliła tylko na wparcie jednego projekt na gminę.  Szacunkowy koszt zadania to 40 tys. zł dofinansowanie z Samorządu Województwa Śląskiego wynosi 20 tys. zł, wkład własny pracy mieszkańców oszacowano na 11 tys. zł.

Znaczna część prac przy powstaniu atrakcyjnego terenu rekreacyjnego i placu zabaw na terenie sąsiadującym ze szkołą podstawową i remizą OSP wykonana zostanie dzięki zaangażowaniu mieszkańców Jaworznika - będą to  prace przygotowawcze jak: uporządkowanie terenu, plantowanie, nawiezienie ziemi, wykonanie piaskownicy, malowanie płotu, wykonanie nowych bramek do piłki nożnej, a także montaż elementów drewnianych.

Plac zabaw będzie wyposażony w urządzenia zabawowe czyli: huśtawki, zjeżdżalnie, koniki, a także ławki, stoliki, ławostoły, piaskownice. Zorganizowane zostaną dwa boiska do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Od podstaw zostanie utworzone boisko do piłki plażowej. Istniejące boisko do piłki nożnej zostanie wyrównane i zaopatrzone w nowe bramki. Teren wokół placu zostanie obsadzony krzewami ozdobnymi.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie mieszkańców już na etapie planowania inwestycji. W koncepcję projektu, właściwe przygotowanie wniosku, bardzo aktywnie włączyło się Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik z prezesem Jerzym Kotem oraz Radą Sołecką z sołtysem Mariuszem Widerą.
Tak oczekiwane w Jaworzniku przedsięwzięcie, ponieważ realizowane jest w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, odpowiada również na założone cele programu jak  podniesienie standardów życia na wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych, zaangażowanie społeczności wiejskiej do wspólnej pracy na rzecz poprawy wizerunku wsi, wyeliminowanie konfliktów, a budowanie więzi i postaw partnerskich pomiędzy mieszkańcami.
Nie możemy przy tym zapominać o Kotowicach, które również uczestniczą w Programie Odnowy Wsi i nie mniejsze było zaangażowanie mieszkańców wsi w przygotowanie wniosku. Jeżeli uda się zwiększyć budżet konkursu to sołectwa z  listy rezerwowej otrzymają oczekiwane wsparcie. Projekt Kotowic jest bardzo atrakcyjny, obejmuje oprócz budowy placu zabaw także odnowę Starej Studni jako atrakcji turystycznej miejscowości i zorganizowanie miejsca odpoczynku dla turystów idących Szlakiem Orlich Gniazd.


(przygotowały: Anna Stodółkiewicz, Małgorzata Banaszczyk)

Telewizja Katowice na Gminnych szlakach.

W piątek 27 lipca Gminę Żarki odwiedziła telewizja Katowice, chcąc nakręcić materiał związany z powstałym w 2005 roku Szlakiem Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych oraz Szlakiem Kultury Żydowskiej. Specjalnie na ta okazję Żarki odwiedził pan Wojciech Mszyca – znany miłośnik ...

27

CZE

2007

1670

razy

czytano