Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie na sesje

Zaproszenie na sesje

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w XL sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu  27 lipca 2010r, o godz.10.00. w sali narad UMiG Żarki.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
  5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego
  7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
  8. Sprawy różne,bieżące
  9. Interpelacje i wnioski    
  10. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Żarkach

14

LIP

2010

911

razy

czytano