Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 27 lipca 2010 r.

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 27 lipca 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sesji Rady Miejskiej. Poniżej treść postanowienia Przewodniczącej  Rady Miejskiej Stanisławy Nowak.

Postanowienie Nr XL/2010 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie: zwołania XL sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj. z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m:

Zwołać na dzień  27 lipca  2010 r. godzinie 10.00 w sali narad UMIG Żarki XL sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego
7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
8. Sprawy różne,bieżące
9. Interpelacje i wnioski    
10. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Żarkach

19

LIP

2010

1065

razy

czytano