Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Powstają nowe drogi w Gminie Żarki.

Powstają nowe drogi w Gminie Żarki.


Trwają prace przy budowie ul. Krótkiej w Żarkach, nabierają tempa roboty na 600-leciu, oddano do użytku ul. Słoneczną w Przybynowie.
W czerwcu została oddana do użytku ul. Słoneczna w Przybynowie. Połączyła ulicę Wojska Polskiego z ul. Częstochowską.  Przebudowę drogi realizowało Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych „Myszków” z Żarek. Prace były realizowane od maja do czerwca. Wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe, podbudowę, nawierzchnię, utwardzenie poboczy i zjazdów oraz oznakowanie na długości ponad 400 metrów. Zadanie kosztowało prawie 250 tys. zł i jest finansowane z środków Samorządu Miasta i Gminy Żarki.
W Żarkach roboty drogowe trwają w dwóch miejscach. Modernizacja jest realizowana na Osiedlu 600-lecia,  poważane utrudnienia można napotkać przy ul. Serwin, która została już w całości wykorytowana. Zadanie realizuje Konsorcjum Firm P.U.H.P. Akwa 
i Drogomex. Prace obejmują powstanie odwodnienia, chodników, nowych nawierzchni oraz wjazdów na posesje. W marcu ub. roku Zarząd Województwa Śląskiego, podjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. I w tym wypadku wśród 24 gmin znalazła się gmina Żarki z projektem pt. „Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej – ulicy Serwin.”
- Zadanie to jest realizowane ze wsparciem środków unijnych, ale ul. Krotka jest już wykonywana tylko i wyłącznie z gminnej kasy – wyjaśnia burmistrz Żarek – Klemens Podlejski.
Wykonano już fragment ulicy Krótkiej od skrzyżowania z ulicą Polną aż do skrzyżowania z ul. Olsztynską. Zadanie jest kontynuowane  dalej w głąb ulicy Krótkiej. Modernizację wykonują pracownicy magistratu we współpracy z Firmą Akwa. Wykorzystywana jest m.in. trylinka demontowana z Osiedla 600-lecia.
Jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę ulicy Wschodniej na długości 520 metrów w Jaworzniku. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie podbudowy, odwodnienie i ułożenie nowej nawierzchni na długości od skrzyżowania z ul. Kościelną w górkę.
- Ze względu na możliwości finansowe w tym roku robimy tylko ten etap modernizacji ul. Wschodniej. Przewidujemy również budowę ul. Górki w Żarkach od skrzyżowania z ul. Moniuszki – dodaje burmistrz.

(Przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

20

LIP

2010

1470

razy

czytano