Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szansa na dotacje

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2010”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne,  rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku i trwające nie  dłużej niż do 31 lipca 2011 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne   grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów  wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans  na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i  ponadgimnazjalnym  (13 - 19 lat) z małych miejscowości.

Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2010"  może dać lokalnym podmiotom możliwość realizacji efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie. Realizacja projektu pozwoli organizacjom lokalnym zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska. Termin składania wniosków mija 12 października 2010 roku.

Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

04

SIE

2010

7965

razy

czytano