Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Powszechny Spis Rolny – 1 września – 31 października 2010

Powszechny Spis Rolny – 1 września – 31 października 2010

Rachmistrzowie dotrą do domów rolników już w dniu 1 września.  Zgodnie z ustawą użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi: ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą. Natomiast wszystkie dane zbierane podczas spisu są
poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Główny Urząd Statystyczny przypomina, iż podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły: stanu na 30 czerwca 2010 r. Dotyczą prowadzenia działalności rolniczej, użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń  rolniczych. Natomiast na dzień 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br. rachmistrzów będzie interesować struktura dochodów gospodarstwa domowego, prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, aktywność ekonomiczna,  zużycie nawozów mineralnych, wapniowych.  GUS prosi o zapamiętanie lub zapisanie tych informacji o swoim gospodarstwie rolnym!

Zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r. użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania odpowiedzi: ścisłych, wyczerpujących  zgodnych z prawdą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008r. oraz uchylające rozporządzenie  Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040).

GUS zapewnia, iż obowiązuje go tajemnica statystyczna.  Wszystkie dane zbierane podczas spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie, wyniki spisu zostaną opracowane w taki sposób, aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i gospodarstw rolnych.
W sprawie pytań i wątpliwości dotyczących spisu można kontaktować się: z najbliższym Gminnym  Biurem Spisowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, Tel. (34) 3148036 w. 42,  za pośrednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl, poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”.

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl

12

SIE

2010

1002

razy

czytano