Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nabór do projektu. Szansa na 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Nabór do projektu. Szansa na 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim ogłasza od 1 września 2010 r. nabór do projektu: „Przekwalifikowanie i otwarcie własnej działalności gospodarczej najlepszym lekarstwem na spowolnienie gospodarcze”. (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie). Można uzyskać 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Projekt skierowany jest do zamieszkujących województwo śląskie osób:
•    zatrudnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, które otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy;
•    bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika, związanych z procesami adaptacyjnymi bądź modernizacyjnymi zachodzącymi u pracodawcy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie internetowej: www.cech.wodzislaw.pl/projekt812 lub w siedzibach:
LIDERA:
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
Rybnik, Rynek 12
tel./fax +48 (32) 422 11 68
e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl
PARTNERA:
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl.
Wodzisław Śl., Zamkowa 5
tel./fax +48 (32) 455 49 85/ 455 69 14
e-mail: biuro@cech.wodzislaw.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacja ze strony www.izbaph.rybnik.pl

02

WRZ

2010

930

razy

czytano