Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska, etap IV i inne zadania inwestycyjne.

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska, etap IV i inne zadania inwestycyjne.

W dniu 1 października został ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej w ramach prac przewidzianych w czwartym etapie.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dofinansowanie wynosi 4 mln złotych.  Planuje się, iż to zadanie ma być rozpoczęte w 2011 r. Projekt polega na wykonaniu IV etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej. Będzie on kontynuacją porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Przedmiotem inwestycji jest m.in.: sanitarna kanalizacja grawitacyjna o długości 7,699 km oraz jedna przepompownia. Zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej wynika z ukształtowania terenu. Projektowany układ sieci dostosowano do ciągów komunikacyjnych. W efekcie planuje się przyłączyć do sieci 173 gospodarstwa domowe m.in. w Żarkach, Przewodziszowicach, Wysokiej Lelowskiej.
Zadanie to jest jednym z kilku przygotowywanych przez Gminę  Żarki do realizacji 2011 roku. W październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na jeszcze jedno zadanie. Tym razem będzie to zagospodarowanie terenu przy basenie miejskim w Żarkach. W pierwszym etapie powstaną: boiska do piłki plażowej, ścieżki spacerowe, plac zabaw, ogrody tematyczne, parking przy ul. Mostowej, budynek z tarasem. W II etapie przewidziano odnowienie niecki basenu, budowę drugiego budynku pod cele socjalne oraz parkingu przy ul. Wierzbowej.
- Trwają ostatnie prace służące rozpisaniu przetargu na pierwszy etap – informuje Klemens Podlejski, burmistrz Miasta i Gminy Żarki. – W ostatnich miesiącach zostało złożonych jeszcze wiele innych wniosków, które mam nadzieję w konkretne inwestycje zamienią się w przyszłym roku.
Miejscy urzędnicy w Żarkach przygotowali wnioski na budowę placów zabaw we wszystkich osiedlach w Żarkach.  Kolejny wniosek dotyczy zagospodarowania przestrzeni pod cele rekreacyjne na Osiedlu 600-lecia. Obydwa zadania zostały zgłoszone do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oczekują na ostateczną ocenę dwa inne zadania:  termomodernizacja szkoły podstawowej w Przybynowie i termomodernizacja budynku przedszkola w Żarkach.
W przygotowaniu jest wniosek na rewitalizację Starego Młyna w Żarkach na potrzeby Muzeum Dawnych Rzemiosł przy. ul. Piaski.  Przy szkole podstawowej w Żarkach w planach jest budowa Orlika – zespołu boisk, o sztucznej nawierzchni, do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. Propozycję na ostatniej sesji pozytywnie zaopiniowali radni miejscy.
Z punktu widzenie mieszkańców bardzo ważne będzie wprowadzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Żarki. Jego realizacja będzie polegać na możliwości zakupu kolektorów słonecznych, pieców ekologicznych, pracach termomodenizacyjnych w budynkach jednorodzinnych. Z tych środków będą mogli korzystać mieszkańcy, a gmina skorzysta z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Będziemy realizować też Program Oczyszczania Gminy Żarki z Azbestu na tych samych zasadach. Na październik zaplanowano spotkania informacyjne w tym temacie oraz ankiety do mieszkańców – informuje Małgorzata Banaszczyk, kierownik Referatu do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Pracownia TU Tomasza Ulmana)

04

PAŹ

2010

1400

razy

czytano