Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Informacja o realizacji projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” w 2010 roku.

Informacja o realizacji projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” w 2010 roku.

Uśmiech na twarzy, wspólna zabawa, chwila odprężenia, spotkanie w miłym towarzystwie takimi słowami określali wyjazd integracyjny uczestnicy projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach.

Szesnaście osób z gminy Żarki szkoli się po to, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. Wszyscy są w wieku aktywności zawodowej, ale w współczesnych realiach mają duże problemy ze znalezieniem pracy. Korzystają z szkoleń współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wsparciem objęto 12 pań i 4 panów.

- Po bardzo intensywnych wakacjach, kiedy to uczestnicy projektu brali udział w zajęciach dających im szansę na zdobycie nowego zawodu, uznaliśmy, że warto zatroszczyć się jeszcze o wspólną integrację – podkreśla Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Dlatego pod koniec września zorganizowano dla uczestników szkolenia i ich dzieci wspólny wyjazd do Zajazdu Magda w Kroczycach. Tu czekały już na nich pieczonki, sałatki oraz słodki poczęstunek. Jedną z atrakcji dla najmłodszych był plac zabawa i piękny ogród, a dla starszych możliwość wspólnego bycia, rozmów, odprężenia. Cześć spotkania upłynęła na wspólnych zabawach integracyjnych przeprowadzanych przez psychologa Justynę Opiłka Wszystkie działania służyły lepszemu poznaniu się.

- Uczestnicy projektu spotykają się od kilu miesięcy, ale to są takie spotkania, jak w szkole. Przychodzą uczyć się, nie ma czasu na wspólne rozmowy, wymianę doświadczeń, czy nawet odprężenie się – podkreśla Agnieszka Pala-Czyż, pracownik MGOPS w Żarkach. - Realizowany w Żarkach projekt z zakresu aktywnej integracji jest tak skonstruowany, aby oprócz zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych była również szansa zorganizowania spotkań o charakterze środowiskowym.

Główny nacisk jest jednak położony na nowe umiejętności. Uczestnicy projektu zdobywają prawo jazdy, poznają podstawy obsługi komputera i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i dziećmi. Niektórzy zdecydowali się na kurs magazyniera. Wszystko po to, aby 16 osób z terenu gminy Żarki w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym nabrało wiary w siebie i swoje możliwości. Były również zajęcia z zakresu prawa, treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kreowania wizerunku, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Ponadto poznawali zasady równości szans. Przed kursantami jeszcze warsztaty - otwieranie działalności gospodarczej oraz gospodarstwa agroturystycznego. Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu otrzymują również wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i okresowych.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Agnieszka Pala-Czyż, Katarzyna Kulińska-Pluta)

05

PAŹ

2010

1060

razy

czytano