Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Modernizacja dróg gminnych po powodzi w Gminie Żarki.

Modernizacja dróg gminnych po powodzi w Gminie Żarki.

Ogłoszono przetarg na remonty ulic: Czarka i przedłużenie ul. Kukuczki w Żarkach oraz ul. Kolejowej w Ostrowie.

Drogi te dosyć mocno ucierpiały w czasie intensywnych opadów deszczu w maju i czerwcu tego roku. Lokalne podtopienia doprowadziły do tego, iż są one w bardzo złym stanie.

Gmina Żarki podjęła starania o uzyskanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie odbudowy obiektów komunalnych i infrastruktury technicznej. Starania te zakończyły się sukcesem.

- Uzyskaliśmy promesę w wysokości 425 tys. zł, którą możemy wydatkować m.in. na naprawy zniszczonych dróg w kilku punktach naszej gminy – mówi burmistrz Klemens Podlejski.

Środki zostaną wydatkowane na naprawę ul. Grzybowej w Przybynowie, Kolejowej w Ostrowie, ul. Czarka i przedłużenie ul. Kukuczkiw Żarkach oraz na wymianę uszkodzonego kanału deszczowego w ciągu ul. Mokrej w Żarkach.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

19

PAŹ

2010

1133

razy

czytano