Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ankiety do pobrania w ramach wdrażania programów ekologicznych.

Ankiety do pobrania w ramach wdrażania programów ekologicznych.

Tu można pobrać dwie ankiety związane z wprowadzaniem programów w zakresie: usuwania azbestu z gminy Żarki i programu ograniczania niskiej emisji. Na wypełnione ankiety czekamy do  końca października. Można je przesyłać mailem: poczta@umigzarki.pl lub przynosić do pokoju nr 21.

Prośba o wypełnianie ankiet wynika z procedury przygotowania dwoch programów proekologicznych.  Urząd Miasta i Gminy Żarki przygotowuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żarki oraz Program Oczyszczania Gminy Żarki z Azbestu, co umożliwi skorzystanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje ekologiczne.

W związku z tym w miesiącu październiku zaplanowano szereg spotkań z mieszkańcami celem przedstawienia programu, przedstawienia etapów wdrażania tego przedsięwzięcia i szans na skorzystanie z dofinansowania. Od tego poniedziałku odbywają się one w Żarkach, w ub. tygodniu zorganizowano je w sołectwach.

Głównym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żarki jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę starych, nieefektywnych, węglowych urządzeń grzewczych na kotły nowoczesne, ekologiczne, o wysokiej sprawności, montaż kolektorów słonecznych oraz inne prace termomodernizacyjne.

Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości przynajmniej 60% kosztów wykonania modernizacji. Mieszkaniec będzie musiał dysponować własnym wkładem finansowym. Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną wykonane przez wykwalifikowane firmy, a realizacja prac potwierdzona będzie protokołem odbioru i fakturą VAT. W ramach Programu mieszkaniec będzie mógł uzyskać dotację na zakup i montaż nowego kotła (likwidując stare nieekologiczne źródło ciepła), na montaż kolektorów słonecznych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej i przeprowadzić inne prace termomodernizacyjne.

- Program w ten sposób promuje odnawialne źródła energii, które stają się coraz bardziej popularne i dostępne. Pozwoli on nie tylko uzyskać korzyści ekonomiczne (oszczędność paliwa), ale również przyczynić się do poprawy stanu powietrza i polepszenia wizerunku gminy przekonuje Małgorzata Banaszczyk, kierownik Referatu do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych.

Celem Programu Oczyszczania Gminy Żarki z Azbestu jest usunięcie z terenu gminy niebezpiecznych odpadów zawierających azbest. Dofinansowaniem objęte zostaną koszty związane ze zdjęciem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Szczegółowe zasady wdrażania Programu zostaną określone po opracowaniu zasad finansowania usuwania azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jak wygląda procedura wdrażania programu? W październiku tego roku odbędzie się szereg spotkań z mieszkańcami na terenie miasta i w sołectwach. Do wszystkich domostw na terenie gminy Żarki w październiku dotrą ankiety informacyjne dostarczone na zlecenie urzędu.

- Zwracamy się z prośbą do mieszkańców domów jednorodzinnych o wypełnienie ankiet informacyjnych i złożenie ich w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17 do 31 października 2010 r. – wyjaśnia M. Banaszczyk. - Stanowi  cenne źródło informacji, niezbędnych do uzyskania przez gminę dofinansowania na realizację w/w programów.
Po zebraniu odpowiedniej liczbie ankiet gmina przystąpi do kolejnego etapu przygotowań do realizacji programu. Musi bowiem na podstawie ankiet oszacować koszty wdrożenia programu i złożyć wniosek w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska.  Pytania w sprawie programów będzie można jeszcze zadawać na spotkaniach, które odbędą się w terminach z podziałem na poszczególne osiedla:25 października
godz. 18.00 – Osiedla: 600-lecie, Olesiów, Częstochowskie, szkoła podstawowa w Żarkach

27 października
godz. 18.00 – Leśniów i Przewodziszowice, remiza

28 października
godz. 18.00 – Mieszkańcy Osiedla Centrum, sala sesyjna UMiG Żarki

Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, Referat do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych, pokój nr 21,  Tel. (34) 314 80 36 w. 29, e-mail: poczta@umigzarki.pl

25

PAŹ

2010

942

razy

czytano