Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Gmina Żarki oferuje - działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Jagodowej w Żarkach – przetarg w dniu 15 listopada.

Gmina Żarki oferuje - działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Jagodowej w Żarkach – przetarg w dniu 15 listopada.

Gmina Żarki oferuje do sprzedaży teren nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żarkach przy ul. Jagodowej - działki nr 2428/1 (2,4036 ha), 2428/2 (6,4723), 2428/3 (0,6472) z obrębu  0002. Obszar przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z drogą dojazdową. Nieruchomości zlokalizowane są w południowo-zachodniej  części miasta w oddaleniu od centrum w otoczeniu terenów leśnych. Teren nieużytkowany.

- Gmina Żarki posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla oferowanej nieruchomości jest określone: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. - Dostępna powierzchnia dla inwestorów wynosi 61.017 metrów kwadratowych, a kształt działki jest prostokątny. Orientacyjna cena gruntu: 380.000,00 zł + 22 % podatek VAT.

Dojazd do nieruchomości ulicą lokalną o nawierzchni gruntowej 5 m. Droga Krajowa nr 1 (Gdańsk-Katowice) znajduje się w odległości 15 km od oferowanego terenu. Najbliższe lotnisko międzynarodowe w Pyrzowicach w odległości 40 km. Elektryczność – 600 m, gaz – 3500 m, woda – 3500 m, linia telefoniczna – 600 m.

Miasto Żarki  jest siedzibą gminy, która zajmuje powierzchnię 100,67 km2. W mieście i dziesięciu sołectwach mieszka 8100 osób. Gmina Żarki jest określana jako lider w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Dzięki temu Żarki są jedną z najprężniej rozwijających się gmin w województwie śląskim.

Z roku na rok poprawia się jakość życia. Budowane jest nowe gimnazjum, modernizowane obiekty sportowe, w tym miejski stadion. Szkoły są odnawiane i termomodernizowane. Znaczne wydatki są kierowane na poprawę stanu dróg głównych i osiedlowych. Nie bez znaczenia jest rewitalizacja Starego Rynku, dbałość o obiekty zabytkowe. W Żarkach znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna.

Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 15 listopada 2010 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Żarki Nr 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 MBS Myszków Oddział Żarki lub w kasie tut. Urzędu najpóźniej do dnia 10 listopada 2010 r.

W załączniku pełna oferta inwestycyjna.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

27

PAŹ

2010

1449

razy

czytano