Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zaproszenie na sesje

Zaproszenie na sesje

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w XLIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu  12.XI..2010 r o godz.8..w sali narad UMiG Żarki.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
  5. Uchwalenie zmian w uchwale Nr XVIII/138/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarki na lata 2008-2013
  6. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
  7. Podsumowanie pracy Rady w kadencji 2006-2010
  8. Sprawy różne,bieżące
  9. Interpelacje i wnioski    
  10. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach                            

04

LIS

2010

846

razy

czytano