Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Przebudowa ul. Wschodniej w Jaworzniku zakończona.

Przebudowa ul. Wschodniej w Jaworzniku zakończona.

Mieszkańcy ul. Wschodniej korzystają już z nowej drogi. Następny etap prac na drodze gminnej zaplanowano na przyszły rok.

W ub. czwartek ( 4 listopada) dokonano odbioru technicznego zadania polegającego na przebudowie ul. Wschodniej w Jaworzniku w ramach etapu II od skrzyżowania z ul. Kościelną w stronę Łutowca. Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Przebudowa ul. Wschodniej została wykonana na długości blisko 400 metrów. Pozostało jeszcze niemal drugie tylko od skrzyżowania ul. Wschodniej z Kielecką.
- Wykonaliśmy tyle, na ile nas było stać w tym roku. W przyszłorocznym budżecie zostanie zaplanowana suma na dokończenie tego zadania. Ponadto na pozostałym fragmencie drogi trzeba jeszcze uregulować sprawy własnościowe  – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” Sp. z o.o. z Żarek za cenę blisko 316 267,21 zł brutto.  To samo przedsiębiorstwo wygrało przetarg na modernizację: ul. Czarka w Żarkach, ul. Kolejowej w Ostrowie oraz drogi D-1626 (przedłużenie ul. Kukuczki) w Żarkach. W przetargu wystartowały dwie firmy, ale przedsiębiorstwo zaproponowało korzystniejszą cenę netto wynoszącą 310 071,77 zł.
- Zadanie to będzie realizowane w tym roku ze środków pozyskanych na usuwanie skutków powodzi. Te drogi bardzo ucierpiały w czasie lokalnych podtopień, do których doszło wiosną tego roku – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.
Gmina Żarki podjęła starania o uzyskanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie odbudowy obiektów komunalnych i infrastruktury technicznej. Starania te zakończyły się sukcesem.
- Uzyskaliśmy promesę w wysokości 425 tys. zł, którą możemy wydatkować m.in. na naprawy zniszczonych dróg w kilku punktach naszej gminy – mówi burmistrz Klemens Podlejski.
Środki zostaną wydatkowane na naprawę ul. Grzybowej w Przybynowie, Kolejowej w Ostrowie, ul. Czarka i przedłużenie ul. Kukuczki w Żarkach oraz na wymianę uszkodzonego kanału deszczowego w ciągu ul. Mokrej w Żarkach.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

08

LIS

2010

1182

razy

czytano