Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Fundusz sołecki w Gminie Żarki.

Fundusz sołecki w Gminie Żarki.

Przy ul. Kolejowej w Kotowicach wybudowano linie oświetleniową, w Zawadzie wykonano projekt budowy chodnika to tylko dwie z planowanych w 10 sołectwach zadań do realizacji związanych z wdrażaniem funduszu sołeckiego.

Rok 2010 jest pierwszym, w którym w budżecie Miasta i Gminy Żarki pojawił się zapis o środkach funduszu sołeckiego. O wydzieleniu takiego funduszu zadecydowali radni Rady Miejskiej w Żarkach. To mieszkańcy poszczególny wsi w ramach zebrań wiejskich decydują, na co mają być wydatkowane określone kwoty w ich miejscowościach. Sołtysi zgłaszają odpowiednie wnioski do urzędu gminy.

- Z wniosków ubiegłorocznych na ten moment zostało już wykonanych kilka przedsięwzięć – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski. – W budżecie dla wszystkich sołectw zapisano sumę blisko 134 tys. zł. Każdej miejscowości przysługuje inna kwota, uzależniona od liczby mieszkańców.

W ub. tygodniu przy ul. Kolejowej w Kotowicach zamontowano linię oświetleniową finansowaną właśnie z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Zawady postawili na wykonanie projektu chodnika w Zawadzie, natomiast wśród wniosków z Jaroszowa wybrano ten, który proponował wykonanie projektu świetlicy w tej wsi. Projekty są już gotowe. W Czatachowie zdecydowano się na budowę garaży dla samochodu OSP. W Ostrwie wykonano remont dachu na budynku dawnej  szkoły, a w sąsiednim Przybynowie zamontowano ogrzewanie w remizie OSP. Jaworznik postawił na wykonanie dokumentacji odwodnienia szkoły, remizy i ul. Szkolnej.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska -Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

08

LIS

2010

975

razy

czytano