Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Okręgi, kandydaci, liczba oddanych głosów.

Okręgi, kandydaci, liczba oddanych głosów.

Poniżej szczegółowe wyniki w poszczególnych okręgach wyborczych.


Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty

Głosów ważnych oddano 789

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 147
1) NOWAKOWSKA Joanna Stanisława 46
2) PIETRAKOWSKA Sabina Genowefa 19
3) STUDNICKI Tomasz Jan 82

Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 127
1) BANIK Adam Stanisław 32
2) BORZĘCKA Irena Maria 72
3) BUBEL Artur Lesław 23

Lista nr 28 — KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 77
1) SIKORSKA Grażyna Anna 43
2) SROKA Katarzyna Maria 21
3) NOWAKOWSKI Wojciech Jerzy 13

Lista nr 29 — KWW "PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK" 195
1) JAROSZ Jakub Jan 195

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 306
1) KOT-MIŚTA Teresa Marianna 61
2) WYPORSKA Halina Józefa 67
3) ZIELIŃSKI Alojzy Izydor 178
Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 388
1) NOWAK Stanisława Janina 210
2) KLUSZCZYŃSKI Leszek Stanisław 96
3) RADOSZ Monika Anna 82

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 124
1) KOT Monika Barbara 55
2) OCIEPKA Grzegorz Bogusław 27
3) PODLEJSKI Zenon Zdzisław 42

Lista nr 33 — KWW BOGUSŁAW RADOSZ 146
1) RADOSZ Bogusław Edward 146

Lista nr 34 — KWW ELŻBIETY MASZCZYK 49
1) MASZCZYK Elżbieta Maria 49

Lista nr 35 — KWW CENTRUM STANISŁAW GŁĄB 134
1) GŁĄB Stanisław Tomasz 134

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
ZIELIŃSKI Alojzy Izydor 178
z listy nr 30 KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA"
JAROSZ Jakub Jan 195
z listy nr 29 KWW "PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK"
NOWAK Stanisława Janina 210
z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNI


Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano 355

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 22
1) MIŚTA Grzegorz Zygmunt 22

Lista nr 28 — KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 57
1) SZPAK Henryk Szymon 57

Lista nr 29 — KWW "PRZYSZŁOŚĆ DLA ŻAREK" 9
1) HYLA Krzysztof Michał 9

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 56
1) WOŚ Marcin Łukasz 56

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 83
1) PLESIŃSKA Jadwiga Ewa 83

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 128
1) GARNCARZ Janusz Tomasz 128

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
GARNCARZ Janusz Tomasz 128
z listy nr 32 KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 2 mandaty.
Głosów ważnych oddano 492

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 136
1) DOROBISZ Bogdan 51
2) TORUŃSKI Adam Karol 85

Lista nr 28 — KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 56
1) MAŚLANKA Eliza Maria 56

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 102
1) MADEJ Agnieszka Maria 43
2) MASZCZYK Bogusława Irena 59

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 223
1) KOWACKI Bogusław Czesław 127
2) KOZAK Jan Czesław 96

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 99
1) LABOCHA Paweł Jan 69
2) ROSIK Sławomir Marek 30

Lista nr 36 — KWW "NASZE OSIEDLE" 98
1) OŚMIAŁOWSKA Tatiana Maria 98

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
OŚMIAŁOWSKA Tatiana Maria 98
z listy nr 36 KWW "NASZE OSIEDLE"
KOWACKI Bogusław Czesław 127
z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNI

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.

Głosów ważnych oddano 322

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 102
1) PLACEK Piotr Stanisław 102

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 100
1) LAMCH Robert Paweł 100

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 120
1) JAKÓBCZAK Andrzej Wiesław 120

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
JAKÓBCZAK Andrzej Wiesław 120
z listy nr 32 KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY


Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat.

Głosów ważnych oddano 301

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 32
1) ZAJĄC Zofia 32

Lista nr 5 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 66
1) MĘCIK Zbigniew Krzysztof 66
Lista nr 28 — KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 45
1) WIATR Włodzimierz Ryszard 45

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 18
1) SKOCZEK Beata Maria 18

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 63
1) POZNAŃSKI Waldemar Stanisław 63

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 77
1) SKOREK Agnieszka Wioletta 77

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
SKOREK Agnieszka Wioletta 77
z listy nr 32 KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.
Głosów ważnych oddano 449

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 104
1) HYLA Roman Czesław 104

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 156
1) KOT Jerzy Lucjan 156

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 189
1) KRÓL Wioletta Małgorzata 189

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
KRÓL Wioletta Małgorzata 189
z listy nr 32 KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 2 mandaty.

Głosów ważnych oddano 587

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 47
1) BURZYŃSKA Jolanta Maria 47

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 202
1) BRYMORA Zenon Paweł 55
2) KUŚMIERZ Szymon Czesław 147

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 532
1) WARTA Roman Józef 257
2) ŚWIERDZA Henryk Stanisław 275

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 135
1) JASKÓLSKI Mirosław Andrzej 135

Lista nr 37 — KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA FIUTEK 90
1) FIUTEK Adam Andrzej 90

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
WARTA Roman Józef 257
z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNI
ŚWIERDZA Henryk Stanisław 275
z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNI

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat.

Głosów ważnych oddano 156

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 49
1) SKRZYPICIEL Włodzimierz Władysław 49

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 20
1) SAMUEL Iwona Małgorzata 20

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 68
1) PATOŃ Wilhelm Bronisław 68

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 19
1) KAJDAS Damian Marian 19

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
PATOŃ Wilhelm Bronisław 68
z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNI


Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat.

Głosów ważnych oddano 245

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 110
1) GOSEK Bogusław 110

Lista nr 28 — KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 13
1) PIETRAKOWSKA Bożena Maria 13

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 30
1) SŁABOSZ Halina 30

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 92
1) PIETRUSZEWSKI Cezary Tomasz 92

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
GOSEK Bogusław 110 z listy nr 4 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP


Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat.

Głosów ważnych oddano 308

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 39
1) SUMOROWSKA Sabina Weronika 39

Lista nr 28 — KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 25
1) FIUTEK Marian Grzegorz 25

Lista nr 30 — KWW "NOWE ŻARKI-WSPÓLNOTA GMINNA" 80
1) RAROK Łukasz Przemysław 80

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 127
1) KOWACKA Lidia Stefania 127

Lista nr 32 — KWW GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY 37
1) PILIS Przemysław Robert 37

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
KOWACKA Lidia Stefania 127
z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNI


Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat.

Głosów ważnych oddano 288

Lista nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 68
1) LENARTOWICZ Dorota Bogusława 68

Lista nr 31 — KWW NIEZALEŻNI 220
1) LABOCHA Paweł Józef 220

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
LABOCHA Paweł Józef 220
z listy nr 31 KWW NIEZALEŻNI

Poniżej protokoły z wyborów na stanowisko burmistrza i radnych Rady Miejskiej.

22

LIS

2010

1108

razy

czytano