Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Żarkach kadencja 2010-2014.

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Żarkach kadencja 2010-2014.

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach w dniu  1 grudnia 2010 r.

Początek posiedzenia o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki. Oto porządek obrad:

                                                  
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Ślubowanie radnych
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
4.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach
5.Interpelacje i zapytania radnych
6.Sprawy różne,bieżące
7.Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej w Żarkach   


Żarki,dnia 26.XI.2010 r
                           
Przewodnicząca Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
 mgr Stanisława Nowak
 

26

LIS

2010

979

razy

czytano