Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej.

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej.

Stanisława Nowak będzie pełniła obowiązki przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Wybór wiceprzewodniczących  i przewodniczących komisji odbędzie się na kolejnej sesji najprawdopodobniej w połowie grudnia. Wówczas ślubowanie złoży również burmistrz Żarek.

W dniu 1 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie Rady Miejskiej w nowym składzie. Tym razem jako pierwsi wystąpili strażacy z orkiestry dętej OSP w Żarkach. Obrady poprowadził radny senior Bogusław Kowacki, natomiast o odczytanie treści ślubowania został poproszony najmłodszy wiekowo w radzie Jakub Jarosz. Po wypełnieniu tego zadania każdy z członków rady wypowiadał słowa: Ślubuję.
Pierwsze głosowanie, jakiego dokonali radni polegało na zmianie porządku obrad ze względu na fakt wprowadzenia uchwały dotyczącej zmian w budżecie na wniosek burmistrza.

Wybrano komisje uchwał i wniosków i komisję skrutacyjną celem przeprowadzenia tajnych wyborów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach. Bogusław Kowacki zgłosił Stanisławę Nowak rekomendując ją jako osobę doświadczoną, która potrafi sprawnie działać. Radny Janusz Garncarz zgłosił radnego Andrzeja Jakóbczaka. W głosowaniu S. Nowak otrzymała 11 głosów, a A. Jakóbczak – 4.

Stanisława Nowak zgodnie z procedurą przejęła prowadzenie obrad po złożonych gratulacjach. – Obiecuję solidnie wykonywać powierzone mi obowiązki, chcę podejmować mądre i dobre decyzje na rzecz rozwoju gminy Żarki, naszej małej ojczyzny – powiedziała po wyborze przewodnicząca Stanisława Nowak.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

01

GRU

2010

3152

razy

czytano