Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Uroczysta msza święta barbórkowa.

Uroczysta msza święta barbórkowa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w mszy świętej w kościele św. Barbary w Żarkach w dniu 4 grudnia (sobota) o godz. 18.00.

Tylko raz w rok i tylko właśnie w dniu patrona wierni mogą wziąć udział we mszy świętej.

Poniżej historia tej świątyni:

Kościół pw. św. Barbary sięga korzeniami starej drewnianej kaplicy, wzmiankowanej w 1595 r. Murowaną, obustronnie tynkowaną świątynię wzniesiono z łamanego kamienia wapiennego prawdopodobnie pod koniec XVII w. Pełniła funkcje kościoła szpitalnego. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, z nieco węższym i dużym, zamkniętym półkoliście prezbiterium oraz kwadratową kruchtą od zachodu. Dachy dwuspadowe pokryte gontem, z czworoboczną drewnianą wieżyczką na sygnaturkę, usytuowaną pośrodku nawy.

Wewnątrz kościoła zachowały się trzy ołtarze: główny, klasyczny z II połowy XVIII w., z barokowym obrazem św. Barbary malowanym na płótnie i dwa ołtarze boczne, barokowe z początku XVIII w. W lewym jest obraz św. Katarzyny z ok. 1730 r., w prawym św. Agnieszki  z  I  poł. XVIII w.

Również z 1595 r. pochodzi wzmianka, mówiąca o istniejącym obok kościoła (gdzie obecnie jest skalniak i parking) szpitalu - przytułku dla ubogich, który w 1731 r. przebudowano na murowany. Wielokrotnie zmieniany uległ całkowitemu zniszczeniu i w latach 90-tych XX  wieku  został rozebrany.

Teren wokół kościoła, gdzie do lat 60-tych był też jeszcze staw, ogrodzony jest obecnie metalowym płotem na podmurówce. W obrębie placu wybudowany został w 1987 r. Dom Samotnej Matki i Dziecka, nad którym opiekę sprawują siostry nazaretanki.

Tekst opracowali uczniowie  z Zespołu Szkół w Żarkach pod kierunkiem
mgr Beaty Placek i red. Wojciecha Mszycy.

01

GRU

2010

914

razy

czytano