Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Rolnik na bezrobociu, Unia przeszkoli

Rolnik na bezrobociu, Unia przeszkoli

Tylko do piątku rolnicy z powiatu myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego mogą zgłaszać się  do udziału w unijnym projekcie „Grunt to kwalifikacje. Dzięki projektowi rolnicy nauczą się m.in. jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne i pozyskiwać na nie środki z UE.
 
 
Trzy powiaty – kłobucki, myszkowski i częstochowski notują dziś najwyższy wskaźnik bezrobocia w województwie śląskim, blisko 13% - podaje katowicki WUP. Najwięcej bezrobotnych jest wśród rolników. Nowy projekt unijny ma za zadanie pomóc rolnikom w znalezieniu zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. W sumie przeszkolonych zostanie 80 osób. 30 z nich nauczy się m.in. jak założyć gospodarstwo agroturystyczne, pozyskać na nie dotacje i je wypromować. Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia i nie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
 
Rolniku – naucz się agroturystyki
 
Projektem „Grunt to kwalifikacje” objęte zostały trzy śląskie powiaty – częstochowski, kłobucki i myszkowski, gdzie bezrobocie sięga dziś prawie 13%. W sumie aż 80 rolników przejdzie szkolenia w ramach trzech bloków tematycznych, a 30 z nich weźmie udział w szkoleniu z agroturystyki, gdzie m.in. dowiedzą się, jakie są prawne, księgowe i sanitarne wymogi założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.
 
- Pomysł na szkolenia z zakresu agroturystyki nie wziął się znikąd i wiąże się nierozerwalnie z walorami krajobrazowo-turystycznymi Jury. Są to tereny, których nasilona promocja zaczyna przynosić konkretne rezultaty: zaczyna tu ściągać coraz więcej turystów, dla których zabezpieczyć trzeba bazę wypoczynkowo-noclegową. Część z nich stanowią mieszkańcy miast, którzy pobyt w urokliwym miejscu pragną urozmaicić sobie dodatkowymi atrakcjami, jak przejażdżka konna, grzybobranie, czasem nawet pomoc w żniwach. Rośnie więc zapotrzebowanie na tego typu działalność, która stanowi swego rodzaju szansę dla mieszkańców tego regionu – przekonuje Sebastian Macioł wicedyrektor Centrum Szkoleniowo – Edukacyjnego PRYM, które na Śląsku realizuje projekt „Grunt to kwalifikacje”.
 
Agroturystyka szansą dla śląskich rolników
 
Województwo śląskie to dziś wielka, biała plama na mapie gospodarstw agroturystycznych. W naszym regionie działa tylko 136 takich gospodarstw. Dla porównania w województwie małopolskim jest ich aż 875! Taka dysproporcja to jednak wielka szansa dla rolników z naszego województwa. Dziś na rozpoczęcie działalności agroturystycznej można dostać nawet 100tys. zł! Między innym o tym, jak pozyskać takie środki na nową działalność, rolnicy ze Śląska dowiedzą podczas uczestnictwa w projekcie „Grunt to kwalifikacje”.
 
- Rolnicy zdobędą wiedzę z zakresu prawa, finansów czy administracji takim przedsięwzięciem. Blok szkoleniowy wzbogacony zostanie o 80-godzinne szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego, zakończone międzynarodowym egzaminem językowym. Szkolenie językowe pomóc ma w pozyskiwaniu turystów zagranicznych odwiedzających ten region oraz komunikacji z tą grupą. Należy wspomnieć, iż każdy z uczestników szkolenia otrzyma bezpłatnie komplet pomocy dydaktycznych, materiałów promocyjnych i biurowych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdemu uczestnikowi przysługiwał też będzie zwrot kosztów dojazdu na szkolenia – mówi Macioł.
 
***
Do projektu „Grunt to kwalifikacje” mogą zgłaszać się rolnicy oraz ich domownicy ubezpieczeni w KRUS, zamieszkali we wsiach i miastach do 25 tys. mieszkańców z powiatów myszkowskiego, kłobuckiego i częstochowskiego. O udział w projekcie nie mogą ubiegać się: studenci dzienni, ubezpieczeni w ZUS, zarejestrowani w urzędach pracy, osoby zatrudnione, z prawem do emerytury lub prowadzące działalność gospodarczą. Nabór trwa do 10 grudnia 2010. Projekt współfinansowany jest przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby wziąć udział w szkoleniach należy dostarczyć komplet dokumentów do Biura Projektu w Myszkowie (Dom Rzemiosła, ul. Kościuszki 97). W skład takiego kompletu wchodzi deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym i kserokopie świadectwa szkolnego lub dyplomu oraz dowodu osobistego.
 
Więcej informacji: www.cseprym.pl
 
Informacje dodatkowe:
 
Celem projektu Grunt to kwalifikacje jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym 80 rolnikom i ich domownikom zamieszkałym w powiecie częstochowskim, myszkowskim i kłobudzkim. Projekt skierowany jest do 80 rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub w miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, którzy wykonują działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składają oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
W ramach projektu:
 
30 osób zostanie objętych szkoleniem Prawne, księgowe i sanitarne wymogi założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. W ramach tego bloku tematycznego jego uczestnicy zapoznani zostaną z kompleksową wiedzą dotyczącą otwarcia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Blok wzbogacony zostanie o szkolenie z zakresu nauki języka angielskiego, zwieńczone międzynarodowym egzaminem językowym.  
 
30 osób zostanie objętych szkoleniem Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy. Szkolenie zakłada przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy administracyjno-biurowej w szeroko rozumianym sektorze usług, np. związanym z obsługą ruchu turystycznego. W ramach tego bloku zrealizowany zostanie również kompleksowy kurs z zakresu obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office, zakończony międzynarodowym egzaminem komputerowym.
 
20 osób zostanie objętych szkoleniem Przedstawiciel handlowy. W ramach bloku uczestnikom przekazana zostanie wiedza i umiejętności niezbędne w pracy handlowca. Szkolenie poszerzone będzie o część teoretyczną i praktyczną kursu prawa jazdy kat. B, zakończonego egzaminem państwowym.
 
 

07

GRU

2010

982

razy

czytano