Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - ślubowanie burmistrza - 14.12. 2010

Sesja Rady Miejskiej - ślubowanie burmistrza - 14.12. 2010

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki do wzięcia udziału w II sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu  14.XII..2010 r ,
o godz. 8.00w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad:                                         
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
5.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żarkach
6.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady oraz ustalenia  ich składów osobowych.
8.Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
9.Interpelacje i zapytania radnych
10.Sprawy różne,bieżące
11.Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Żarkach   
                           
Żarki,dnia 7.XII.2010 r
                           

Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Stanisława Nowak
 

07

GRU

2010

933

razy

czytano