Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenie.

Pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, policjanci, członkowie komisji ds. profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych w dniu 13 grudnia brali udział w szkoleniu w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Zmiana tej ustawy narzuciła tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, które będą realizować działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wyjaśnia Terasa  Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Zgodnie z przepisami taki zespół powołuje burmistrz, bowiem to gmina ma podejmować działania na rzecz ograniczania przemocy w rodzinie, szczególnie w ramach pracy wspomnianego zespołu.

- Chcemy działać z poszanowaniem prawa, stąd to szkolenie  – precyzuje Teresa Kowacka. – W przyszłym roku z osób, które uczestniczyły w szkoleniu zostanie stworzony zespół.  Zajmie się on przede wszystkim diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą, ale i rozpowszechnieniem informacji o instytucjach i osobach, które mogą pomoc w tym zakresie środowisku lokalnym oraz inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)

14

GRU

2010

927

razy

czytano