Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ślubowanie burmistrza, wybór wiceprzewodniczących i składów komisji Rady Miejskiej w Żarkach.

Ślubowanie burmistrza, wybór wiceprzewodniczących i składów komisji Rady Miejskiej w Żarkach.


Klemens Podlejski po raz czwarty złożył ślubowanie jako burmistrz w trakcie sesji w dniu 14 grudnia. W trakcie posiedzenia dokonano także obsady stanowisk w komisjach.

W obecności radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli uroczyste słowa przysięgi wypowiedział Klemens Podlejski, zwycięzca tegorocznych Wyborów Samorządowych. Wypowiedział następujące słowa: „Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Żarki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Żarki. Tak mi dopomóż Bóg.”.

Po ślubowaniu w wypowiedzi podziękował za wysokie poparcie ze strony mieszkańców, podziękował za oddane głosy i zaufanie, którym go obdarzono. Radnych zachęcał do współpracy i rozwiązywania problemów mieszkańców. Przedstawił również główne założenia na najbliższe cztery lata. Poinformował, iż gmina będzie kontynuowała rozpoczęte inwestycje, pierwszeństwo nadal będą miały zadania, na które uda się pozyskać dofinansowania zewnętrzne. Na finiszu jest budowa gimnazjum, przebudowa stadionu, trwa budowa dróg na Osiedlu 600-lecia. W przyszłym roku rozpoczną się prace przy kanalizacji w Wysokiej Lelowskiej, termomodernizacji przedszkola w Żarkach, szkoły podstawowej w Przybynowie, budowach placów zabaw na terenie miasteczka. Wykonywane będą projekty na kolejne zadania: termomodernizacje szkół w Zawadzie i Jaworzniku. Planowany jest projekt oświetlenia Osiedla Sportowców. Gmina także rozpocznie programy w zakresie ekologii: usuwania azbestu i niskiej emisji wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podkreślił, iż ważnym tematem są drogi. Jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę dróg: ul. Piłsudskiego, ul. Chopina i ul. Olszowej w Żarkach, a także II etap ul. Wschodniej w Jaworzniku i budowę fragmentu jezdni w Czatachowie do pustelni.  Temat, który zostanie ponownie podniesiony to przebudowa ul. Myszkowskiej.

Przez ostatnie lata o ul. Myszkowską upominały się tylko Żarki. Teraz mam nadzieję wspólnie z nowym burmistrzem Myszkowa i nowym starostą wspólnie zawalczymy o poprawę bezpieczeństwa ulicy wojewódzkiej – powiedział burmistrz.

Obecny na sesji starosta powiatu myszkowskiego Leon Okraska podkreśli, iż w tym temacie była  już wspólna rozmowa. Podkreśli znaczenie gminy Żarki, która realizuje bardzo dużo zadań inwestycyjnych. Pół żartem stwierdził, że chyba nawet więcej jest tych zadań niż na terenie powiatu myszkowskiego.

W trakcie spotkania radni dokonali również wyboru dwóch wiceprzewodniczących komisji. Zgłoszono Henryka Świerdzę z Przybynowa i Bogusława Kowackiego z Żarek. Jeden i drugi uzyskał po 15 głosów. Wiceprzewodniczący są zarazem szefami dwóch komisji w radzie. Bogusław Kowacki będzie zatem przewodniczył komisji ds. socjalnych i społecznych, a Henryk Świerdza poprowadzi komisję gospodarki i mienia.

W trakcie sesji wyłoniono również przewodniczącego komisji rewizyjnej. Zgłoszono Lidię Kowacką z Wysokiej Lelowskiej oraz Janusza Garncarza z Żarek. Kandydatka uzyskała 11 głosów, a kandydat 4 głosy.

W trakcie dokonano też wyborów składów poszczególnych komisji. I tak na pracę w komisji społecznej zdecydowali się: Wioletta Król, Agnieszka Skorek, Jakub Jarosz, Tatiana Ośmiałowska, Piotr Labocha, Wilhelm Patoń, Stanisława Nowak i Henryk Świerdza pod przewodnictwem Bogusława Kowackiego. Pracę w komisji gospodarki i mienia wybrali: Lidia Kowacka, Agnieszka Skorek, Jakub Jarosz, Andrzej Jakóbczak, Alojzy Zieliński, Janusz Grancarz, Bogusław Gosek, Paweł Labocha, Stanisława Nowak pod przewodnictwem Henryka Świerdzy. Natomiast do Komisji Rewizyjnej weszli: Wioletta Król, Roman Warta, Bogusław Gosek, Janusz Garncarz, Wilhelm Patoń, Andrzej Jakóbczak pod przewodnictwem Lidii Kowackiej.

Ustalono również pensję dla burmistrza w wysokości brutto: pensja zasadnicza – 5 900, dodatek funkcyjny – 1900 zł, dodatek specjalny – 3120, wysługa lat – 1180zł.

(przygotowała i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)

14

GRU

2010

1494

razy

czytano