Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Stary Rok 2010 obfitował w inwestycje. Przed nami nowy 2011?

Stary Rok 2010 obfitował w inwestycje. Przed nami nowy 2011?

Rok 2010 były dla Gminy Żarki rokiem wielkich inwestycji, niespotykanych dotąd w historii miasta. Najwięcej dotacji i najwięcej zadań z udziałem środków unijnych realizuje w regionie częstochowskim właśnie Gmina Żarki. W sumie tylko w latach 2009-2010 jest to 13 projektów o wartości 31 mln złotych, z tego kwota dofinansowania 21 744 746,77 zł. Kwota dofinansowania na głowę jednego mieszkańca wynosi 2 635,40 zł (liczba mieszkańców: 8251 osób). Dla porównania jedno z sąsiednich miast pozyskało niecałe 18 zł na głowę mieszkańca.

Najważniejsza inwestycja 2010 roku to przekazanie do użytku Aktywnego Centrum Zdrowia, nowego ośrodka w Żarkach, realizowanego z dofinansowaniem unijnym wartość zadania blisko 1,5 mln złotych. Teraz przychodnia dziecięca i ogólną mieszą się pod jednym adresem w nowoczesnym i funkcjonalnym budynku. przy ul. Kościuszki Wcześnie były to dwie siedziby, jedna i druga w izłym stanie. Zakupiono również szereg urządzeń.

Cały 2010 rok trwała budowa nowej szkoły gimnazjalnej w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia. Teraz można już zobaczyć zadaszony budynek, ze stolarką okienną i drzwiową, nowe elewacje.

- Trwają prace wykończeniowe, rozprowadzone zostały już instalacje - wyjaśnia burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

- Remontowany jest dom kultury, budynek dawnej synagogi. Obiekt został  powiększony o dobudówkę, trwają prace wewnątrz obiektu, przez cały czas osuszane są mury, skuwane stare tynki, zmienia się układ pomieszczeń i sal  – wyjaśnia Małgorzata Banaszczyk, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych.

W grudniu zakończono prace na stadionie przy ul. Steinkellera w Żarkach. Tu realizowany był projekt polegający na przebudowie kompleksu sportowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Ułożono chodniki z kostki brukowej wokół trybun i dojścia do boiska. Zamontowano siedziska, zadaszenia, kabiny dla zawodników. Ułożono nową murawę.

Postępuje również budowa dróg na Osiedlu 600-lecia. Gotowa jest ulica Serwin. Pracownicy firmy Akwa przygotowują kolejne ulice do modernizacji, po obfitych opadach śniegu roboty zostały wstrzymane.

- Kanalizacja deszczowa została wykonana w pierwszej kolejności dla wszystkich modernizowanych dróg na osiedlu 600-lecia. Inwestycja na osiedlu powoduje  utrudnienia w życiu codziennym, za które najmocniej przepraszamy, ale trudno zbudować drogę bez jakichkolwiek uciążliwości  – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.
Drogi na Osiedlu 600-lecia będą kosztować blisko 3 mln 700 tys. zł, przebudowa stadionu miejskiego to suma niemal 1 mln 800 tys. zł, natomiast gimnazjum ma kosztować prawie 6 mln złotych, a dom kultury - 4 mln  złotych. Niemal każda z tych sum jest dofinansowana w wysokości do 85 proc z środków Unii Europejskiej.

W listopadzie przekazano do użytkowania budynek Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju Wsi w Suliszowicach.  Budynek wykończono wewnątrz, położono elewacje, przygotowano do użytkowania. Zamontowano plac zabaw, zakupiono narty biegowe, kije nordic walking i rowery. 

Oddanie tego obiektu do użytku poprawiło wizerunek wsi i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Takie jest założenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego skorzystaliśmy w zakresie finansowania tych prac – dodaje burmistrz Klemens Podlejski. Zadanie kosztuje blisko 550 tys. zł, z tego prawie 333 tys. zł to suma dotacji.
Budowa gimnazjum, przebudowa domu kultury, stadionu i dróg na osiedlu 600-lecia są finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Do tego programu Gmina Żarki w listopadzie aplikowała po raz kolejny i złożyła wniosek  na utworzenie w Starym Młynie przy ul. Ofiar Katynia Muzeum Dawnych Rzemiosł.

- Chcemy nadać temu budynkowi nową funkcję, turystyczną, muzealną, wyeksponować tradycje rzemieślnicze w m.in. zakresie: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa i historię gminy – dodaje burmistrz Klemens Podlejski.


Rok 2010 jest pierwszym, w którym w budżecie Miasta i Gminy Żarki pojawił się zapis o środkach funduszu sołeckiego. O wydzieleniu takiego funduszu zadecydowali radni Rady Miejskiej w Żarkach. To mieszkańcy poszczególny wsi w ramach zebrań wiejskich decydują, na co mają być wydatkowane określone kwoty w ich miejscowościach. Sołtysi zgłaszają odpowiednie wnioski do urzędu gminy.

– W budżecie dla wszystkich sołectw zapisano sumę blisko 134 tys. zł. Każdej miejscowości przysługuje inna kwota, uzależniona od liczby mieszkańców - wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.

Przy ul. Kolejowej w Kotowicach zamontowano linię oświetleniową finansowaną właśnie z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Zawady postawili na wykonanie projektu chodnika w Zawadzie, natomiast wśród wniosków z Jaroszowa wybrano ten, który proponował wykonanie projektu świetlicy w tej wsi. Projekty są już gotowe. W Czatachowie zdecydowano się na budowę garaży dla samochodu OSP. W Ostrwie wykonano remont dachu na budynku dawnej  szkoły, a w sąsiednim Przybynowie zamontowano ogrzewanie w remizie OSP. Jaworznik postawił na wykonanie dokumentacji odwodnienia szkoły, remizy i ul. Szkolnej. W Suliszowicach powstał plac zabaw.

Nie mniej ważny są względy bezpieczeństwa. W nowy rok żareccy strażacy wjechali mercedesem – nowy samochodem gaśniczym. W listopadzie ogłoszono przetarg dla strażaków z jednostki OSP Przybynów na modernizację ich auta.

Jakie jeszcze plany na 2011 rok?

W październiku do Gminy Żarki dotarła informacja, że dwa kolejne projekty:  termomodernizacja przedszkola miejskiego w Żarkach (koszt: około 743 tys. zł)  i szkoły podstawowej w Przybynowie (844 tys. zł) spodobały się i Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie unijne. Podpisanie umowy w styczniu 2011 r.

Zarówno przedszkole, jaki i szkoła zostaną ocieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, pokrycie dachu, instalacja co. wraz ze źródłem ciepła, zostaną wykonane nowe obróbki blacharskie, zamontowane rynny i rury spustowe.

Jeśli chodzi o plany na nowy rok to z tzw. schetynówek Gmina Żarki ma zapewnione środki na przebudowę jednej w ważniejszych ulic w mieście: ul. Piłsudskiego. W pierwszym kwartale 2011 r. zostanie ogłoszony przetarg, a wiosną rozpocznie się realizacja zadania. W planach nowa nawierzchnia, nowe chodnik, odwodnienie i 50 miejsc parkingowych, co cieszy kupców i klientów odwiedzających targowisko miejskie, bo ulica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Zmodernizowana zostanie również ul. Wschodnia w Jaworzniku w ramach drugiego etapu oraz ul. Chopina i Olszowa w Żarkach na Osiedlu Olesiów.

Do końca czerwca przyszłego roku ma zmienić się otoczenie basenu miejskiego w Żarkach, na to pieniądze są już zapewnione.  Podobnie, jak pewne są środki na budowę kanalizacji w Wysokiej Lelowskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina Żarki czeka jeszcze na rozstrzygniecie w innych konkursach unijnych. Złożone są wnioski na budowę placów zabaw we wszystkich osiedlach w Żarkach, zagospodarowanie przestrzeni pod cele rekreacyjne na Osiedlu 600-lecia.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Anna Stodółkiewicz)

30

GRU

2010

1298

razy

czytano