Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Budżet na 2011 rok uchwalony jednogłośnie.

Budżet na 2011 rok uchwalony jednogłośnie.

Realizacja inwestycji, które służą poprawie jakości życia - takie jest podstawowe założenie budżetu na 2011 r. Radni miejscy uchwalili plan finansowy na ten rok w czasie sesji w dniu 30 grudnia.

- W budżecie na rok 2011 zaplanowano dochody w kwocie 31 463 707 zł  oraz wydatki w kwocie 32 918 440 zł. Podobnie też, jak w roku ubiegłym, znaczna część wydatków budżetu przeznaczana jest na  zadania majątkowe – 13 887 761, z czego kwota prawie 8 mln zł  pochodzić będzie  z zaplanowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej.  Na wydatki bieżące zaplanowano  kwotę 19 030 679  zł – poinformowała skarbnik gminy Żarki Dorota Mucha.  - Wydatki bieżące budżetu zapewniają prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy.  

Budżet 2011 roku został zaplanowany w sposób umożliwiający terminową spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwotach wynikających z harmonogramów .
Zadłużenie  gminy wynikające z  zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2010 r.  wynosi 3 mln 869 tys.  zł i stanowi 12,70 % planowanych dochodów, z czego w 2011 r. przypada do spłaty  kwota 751 tys. zł.

W 2011 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytów na ogólną kwotę 1 mln 542 500 tys. zł. – Środki te potrzebne są do zapewnienia całego finansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – przypomina skarbnik Dorota Mucha.

- Rok 2010 był dla gminy rokiem inwestycji, rozliczyliśmy inwestycje:  Aktywne Centrum Zdrowia, przebudowę Starego Runku, termomodernizację szkoły podstawowej i wielu innych zadań – podkreśl burmistrz Klemens Podlejski. – Realizujemy również budowę dróg na Osiedlu 600-lecia, kontynuujemy budowę gimnazjum, trwa przebudowa domu kultury, zakończyły się prace przy stadionie.

Plan finansowy na 2011 rok radni przyjęli jednogłośnie. Podziękował im za to burmistrz. Podkreśli, iż dzięki temu jeszcze zimą zostaną ogłoszone przetargi na termomodernizację szkoły podstawowej w Przybynowie i przedszkola w Żarkach, a także budowę dróg: Piłsudskiego, Olszowej, Szopena w Żarkach i ul. Wschodniej w Jaworzniku w ramach drugiego etapu.

W trakcie sesji przyjęto również inne uchwały m.in. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody dla drzewa gatunku klon zwyczajny rosnącego w miejscowości Czatachowa na terenie nieruchomości Nr 12, uchwalono zmiany w budżecie w 2010 r., określono warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Żarki oraz dokonano zmiany w uchwale w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

W trakcie sesji odbył się również koncert pastorałek w wykonaniu zespołu Wysoczanki pod przewodnictwem Krzysztofa Szymańca. Zaprezentowały się: Bogusława Chejduk, Danuta Maślanka, Krystyna Banik, Lidia Paszta, Eugenia Piskorska, Janina Hejduk, Elżbieta Nowak.

 (przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)  

31

GRU

2010

1453

razy

czytano