Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Czternastu parom prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość wręczenia odbyła się w przedostatni dzień roku (30 grudnia) w świetlicy w Wysokiej Lelowskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Jarosz zaprosili na uroczystość:  Annę i Mariana Białych z Żarek, Helenę i Czesława Czerneckich z Zawady, Wiesławę i Józefa Czyżów z Żarek, Krystynę i Edwarda Dejków z Jaworznika, Teresę i Stefana Gilów z Żarek, Annę i Czesława Gocyłów z Zawady, Janinę i Mariana Gurbałów z Wysokiej Lelowskiej, Zofię i Kazimierza Hamerlów z Żarek, Władysławę i Eugeniusza Kurowskich z Przybynowa, Stanisławę i Zygmunta Kwiatkowskich z Żarek, Alinę i Zenobiusza Macherzyńskich z Żarek, Janinę i Mieczysława  Maślanka z Wysokiej Lelowskiej, Alinę i Zbigniewa Pilchów z Zaborza, Annę i Wincentego Szczepańczyków z Żarek.

Na uroczystość nie przybyli: Państwo Gil, Czerneccy, Czyż i Maślanka. Zabrakł również Aliny Macherzyńskiej, która zmarła na kilka dni przed uroczystością. Medal odebrał jej mąż Zenobiusz Macherzyński z córką Katarzyną Samek.

- Możecie być wzorem dla innych – zwróciła się do zebranych przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak. – W wspólnym życiu są słoneczne i pochmurne dni. To, że potrafiliście przezwyciężyć te pochmurne przyczyniło się do tego, że właśnie dzisiaj odbieracie medale.

- Dostojni jubilaci miło mi, że przed 50 lat wybraliście miłość na dobre i złe, która prowadziła was przez pół wieku – mówiła Joanna Jarosz, kierownik USC w Żarkach, główny organizator przedsięwzięcia.

- W dniu tak uroczystym dla Państwa, chciałbym Wam życzyć jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu – powiedział burmistrz Klemens Podlejski.

W chwilę po przemówieniach rozpoczął się uroczysty moment dekoracji medalami. Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęto spotkanie integracyjne, dla wszystkich śpiewał Zespół Wysoczanki pod przewodnictwem Krzysztofa Szymańca.

(przygotowała i fot: Katarzyna Kulińska-Pluta)

31

GRU

2010

988

razy

czytano