Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

IV sesja Rady Miejskiej

IV sesja Rady Miejskiej

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w IV sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu  26 stycznia 2011o godz.9..w sali narad UMiG Żarki.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał
 5. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Gimnazjum im.Jana Pawła II w Żarkach
 7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r
 8. Uchwalenie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2017
 9. Wybór przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
 10. Zmiana uchwały Nr XLI/217/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 września 2010 r w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żarki
 11. Uchwalenie planów pracy Rady i Komisji na 2011r
 12. Interpelacje i wnioski radnych
 13. Sprawy różne,bieżące
 14. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Żarkach


Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Stanisława Nowak

18

STY

2011

1086

razy

czytano