Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej z marszałkiem Mariuszem Kleszczewskim.

Sesja Rady Miejskiej z marszałkiem Mariuszem Kleszczewskim.

Gościem specjalnym sesji Rady Miejskiej w Żarkach (26 stycznia) był wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski.

Sesję rozpoczęto od gratulacji dla przedstawiciela powiatu myszkowskiego, który został wybrany na stanowisko wicemarszałka Województwa Śląskiego. W poprzedniej kadencji był członkiem Zarządu Województwa Śląskiego. Teraz M. Kleszczewski ma pieczę nad Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziałem Turystyki i Sportu oraz Wydziałem Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Doskonały wynik wyborczy, jaki Pan osiągnął miał z pewnością wpływ na dokonany wybór – powiedział burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach. – Liczymy na dalszą bardzo konkretną współpracę.

Marszałek Mariusz Kleszczewski, jak czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego to "absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista chirurgii urazowej i ortopedii. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Ochroną Zdrowia. Od 1996 r. zastępca ordynatora w Oddziale Chirurgii Urazowej Szpitala Powiatowego w Myszkowie. W 2007 r. został dyrektorem naczelnym Szpitala Powiatowego ZOZ w Myszkowie. Mariusz Kleszczewski był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego oraz członkiem Zarządu Województwa Śląskiego minionej III kadencji.  Mieszka w Myszkowie. Żonaty, dwoje dzieci. Jego córka uczy się w szkole podstawowej, a syn w liceum. Jego hobby to narty, podróże, nurkowanie i astronomia.
Mariusz Kleszczewski uzyskał mandat Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji w okręgu nr 6 z listy Platformy Obywatelskiej. Zdobył 19 674 głosów. "(źródło: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=20&identpodzial=1642&zarzpr=0&id_menu=34

Mariusz Kleszczewski urodził się w Żarkach, tu spędził dzieciństwo. Burmistrz Klemens Podlejski podarował gościowi obraz przedstawiający Stary Rynek w Żarkach po rewitalizacji. Zgodnie z słowami marszałka płótno stanie się ozdobą gabinetu.

- Żarki się zmieniają. Państwo może mniej to zauważacie, bo tu mieszkacie natomiast ja będą tu od czasu do czasu widzę to wyraźnie – powiedział Mariusz Kleszczewski. -  Żarki stały się znane. O Żarkach usłyszano w województwie śląskim, gmina jest określana jako lider w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Na palcach jeden ręki mogę policzyć w województwie śląskim te samorządy, które rozwijają się tak w różnych obszarach pozyskując środki na infrastrukturę oświatową, sportową, drogową i w  zakresie ochrony zdrowia. Teraz warto sięgać po dotacje z Kapitału Ludzkiego.

Burmistrz Klemens Podlejski podkreślił, iż współpraca z Urzędem Marszałkowymi była w ostatnich czertach latach bardzo konkretna i owocna. Można jeszcze strać się o środki zewnętrzne, ale na ten rok zapowiedziano kilka ostatnich konkursów na wykorzystanie funduszy unijnych. Pokreślił, iż bardzo zależy mu na rozwiązaniu problemu bezpieczeństwa ulicy Myszkowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej.

- Odbyłem już pierwsze rozmowy z burmistrzem Myszkowa i ze starostą myszkowskim. Niezbędna jest współpraca z Urzędem Marszałkowskim -  powiedział burmistrz Klemens Podlejski.

Po spotkaniu z marszałkiem radni podjęli planowany porządek obrad. Rozpatrzyli skargę na dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II. Uchwalili m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r., Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2017, wybrali radnego Henryka Świerdzę jako przedstawiciela  do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, zmieniono zapisy w Planie Odnowy Miejscowości Żarki, uchwalili plany pracy Rady i Komisji na 2011r., wprowadzili także zmiany w budżecie na 2011 r.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

27

STY

2011

1028

razy

czytano