Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywnej integracji - rekrutacja do końca kwietnia.

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu aktywnej integracji - rekrutacja do końca kwietnia.

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu systemowego realizowanego przez ośrodek. Projekt pt.: ”Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki ” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej tj. od 15 do 64 lat, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zagrożone wykluczeniem społecznym. Rekrutacja trwa do 30.04.2011 r.

Oferowane działania w ramach realizowanego projektu to m.in.:
- uczestnictwo w treningu kompetencji i umiejętności społecznych
- uczestnictwo w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
- kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych
- seminarium z równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym
- seminarium „Jak być rodzicem” mające na celu budowanie dobrych relacji i więzi  rodzinnych
- seminarium „Poznaj swoje prawa”
- seminarium z profilaktyki uzależnień
- kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
- sfinansowanie usługi fryzjerskiej
- sfinansowanie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas realizacji zajęć
- wyjazd integracyjny

Grupą docelową projektu jest 11 osób bezrobotnych.

Projekt jest zgodny z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Informacje na temat projektu udzielane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, pok. 3, Tel. (34) 314-81-58.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

28

STY

2011

989

razy

czytano