Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ogłoszony przetarg na termomodernizację przedszkola w Żarkach i szkoły w Przybynowie.

Ogłoszony przetarg na termomodernizację przedszkola w Żarkach i szkoły w Przybynowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłosił przetarg nieograniczony w dniu 31 stycznia na dwa zadnia związane z termomodernizacją obiektów publicznych. Jeszcze w tym roku szkoła w Przybynowie i przedszkole w Żarkach zmienią swój wizerunek. - Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu – mówi burmistrz Klemens Podlejski.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Przybynowie to dwa projekty z gminy Żarki, które się znalazły się wśród 19 wybranych do dofinansowania wśród małych gmin województwa śląskiego. Zadnia zostaną zrealizowane w tym roku. Zostały dofinansowane w ramach naboru do Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 2007-2013.

Do dofinansowania wybrano 19 projektów zlokalizowanych na obszarze gmin do 50 tys. mieszkańców (gminy małe) oraz 9 projektów zlokalizowanych na obszarze gmin powyżej 50 tys. mieszkańców (gminy duże). Dostępna w ramach konkursu alokacja okazała się niewystarczająca do dofinansowania wszystkich projektów i w związku z tym 66 wniosków umieszczonych zostało na listach rezerwowych (34 „małe” gminy i 32 „duże”).

Gmina Żarki uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 proc. Projekt „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach” kosztuje 742 280,00, a wartość dofinansowania wynosi 621 967,66, osiągnął 8 lokatę w województwie. Drugi projekt to termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przybynowie, wartość zadania 843 620,00, wartość dofinansowania 717 077,00, znalazł się na 6 miejscu w województwie śląskim.

Przedszkole i szkoła zostaną ocieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, pokrycie dachu, instalacja co. wraz ze źródłem ciepła, zostaną wykonane nowe obróbki blacharskie, zamontowane rynny i rury spustowe.

- Ogłaszamy przetarg zimą, bo zależy nam, aby wiosną rozpocząć prace  – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska -Pluta)

08

LUT

2011

1279

razy

czytano