Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Spirala kredytowa osób w trudnej sytuacji życiowej.

Spirala kredytowa osób w trudnej sytuacji życiowej.


Osoby bezrobotne korzystające z środków pomocy społecznej mają nieraz zadłużenie rzędu blisko 60 tysięcy złotych. Nie do wiary? A jednak. Coraz więcej osób nie może się wywiązać z obowiązku spłacania rat i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek. Powoduje to kolejne kłopoty i wzrost wydatków publicznych na pomoc społeczną.
Osobie o stałych dochodach bywa bardzo trudno uzyskać kredyt. Tymczasem okazuje się, że z zaciąganiem kredytów konsumpcyjnych w bankach i różnego rodzaju instytucjach finansowych nie mają kłopotów osoby w trudnej sytuacji życiowej, ubogie i zagrożone wykluczeniem społecznym.

- Podejmujemy działania profilaktyczne, przestrzegamy osoby korzystające z naszej pomocy przed łatwą pokusą wzięcia kredytu na dowód, ale nie zawsze przynosi to oczekiwany skutek – mówi Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Podejmowanie działań profilaktycznych, przestrzeganie i uświadamianie skutków coraz większego zadłużenia zostało wprowadzone w prace socjalną pracowników MGOPS w Żarkach. Dlaczego? Prawdopodobnie w przyszłości może ulec zwiększeniu liczba osób nie mogących się wywiązać z obowiązku spłacania rat, a kredyt zaciąga się łatwo. Nadmierne  zadłużenia wpędza osoby korzystające już z pomocy ośrodka w kolejne tarapaty. Niestety, nie zawsze w przypadku banków i instytucji finansowych ma się do czynienia z działalnością etyczną, dlatego koniecznym jest wystosowanie apelu do osób będących już w trudnej sytuacji, aby zapobiec wchodzeniu w spiralę długów.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)  

15

LUT

2011

1005

razy

czytano