Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 4 maja, godz. 9.00.

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 4 maja, godz. 9.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w VII sesji Rady Miejskiej w Żarkach, która odbędzie się w dniu 4 maja 2011o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał
4'a".Informacja Kierownika PUP w Myszkowie o sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu myszkowskiego.
 5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad,sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Żarki lub jej jednostkom organizacyjnym.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej, położonej w Żarkach na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach
9.Uchwalenie regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarkach
10.Uchwalenie zmian w budżecie gminy
11.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu myszkowskiego oraz poszczególnych gmin wchodzących w jego skład za 2010 r
12.Interpelacje i wnioski radnych
13.Sprawy różne,bieżące
14.Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

                            

                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                   
                                     mgr Stanisława Nowak
 

28

KWI

2011

1005

razy

czytano