Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Budynek gimnazjum poświęcony i oddany do użytku.

Budynek gimnazjum poświęcony i oddany do użytku.

- To historyczny moment dla społeczności – uznali goście biorący udział w uroczystości oddania do użytku Gminnego Gimnazjum  w Żarkach.

Dzień 6 maja, w którym uroczyście oddano budynek gimnazjum i dokonano poświęcenia tego obiektu jest ważny dla tych wszystkich,  którym leży na sercu temat kształcenia następnych pokoleń. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszt około 6,5 mln, z tego 3,2 mln złotych dotacji unijnej.

Wśród licznie przybyłych uczestników Żarki gościły m.in.: księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolitę Częstochowskiego, Posłów RP Jadwigę Wiśniewską i Jacka Kasprzyka, Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Marszałka Mariusza Kleszczewskiego, przeora Jerzego Kielecha, starostę Leona Okraskę, wykonawcę inwestycji prezesa Pol-Rem Andrzeja Plutę, projektanta Tomasza Ulmana, przedstawicieli Zakonu Jonnitów z pastorem Ulrichem Radke na czele, Katarzynę Mertę – Wałek przedstawicielkę biura posła Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik,  wójtów sąsiednich gmin,  dyrektorów instytucji regionalnych i gminnych, dyrektorów gminnych placówek oświatowych, sołtysów, przedstawicieli instytucji pozarządowych, społeczników, nauczycieli, pracowników i uczniów żareckiego gimnazjum.

Uroczystość odbyła się na szkolnym dziedzińcu, dopisali nie tylko goście, ale i piękna pogoda. Salę poświęcili ks. Arcybiskup Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski,  ojciec przeor Jerzy Kielech oraz ks. Proboszcz Jan Wajs.

Symbolicznym przecięciem wstęgi szkołę otworzyli: ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, marszałek M. Kleszczewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Nowak, projektant T.Ulman, wykonawca A. Pluta, dyrektor Gimnazjum Anna Janocha,  Przewodniczący Rady Rodziców Ewa Wnuk i  Przewodniczący Samorządu Szkolnego Michał Czyż.

Wielu gości na ręce dyrektora Anny Janocha i burmistrza Klemensa Podlejskiego złożyło podziękowania, gratulacje oraz prezenty. Były również życzenia dla uczniów, grona pedagogicznego i pracowników szkoły.

- Potrzeba jest nam młodzieży, to do niej często zwracał się papież Jan Paweł II. Wy jesteście przyszłością – mówi ksiądz arcybiskup Stanisław  Nowak Metropolita Częstochowski. – Wspominam, jak nadawaliśmy imię dla tej szkoły naszego rodaka. Jaki to był skromny obiekt, teraz patrząc na nowy budynek po prostu serce rośnie.

- Jestem niezwykle dumny z tego, iż moje rodzinne miasto rozwija się w takim tempie – podkreśli w swoim wystąpieniu marszałek województwa śląskiego Mariusz Kleszczewski.
Poseł Jadwiga Wiśniewska pokreśliła, iż najlepszy wydatek inwestycyjny to wydatek na edukację. Wykonawca inwestycji Andrzej Pluta prezes firmy Pol Rem mówił o szybkim działaniu, chociaż ubiegłoroczna zima była dla budowlańców ciężka. Podkreślił, iż obiekt powstał w ciągu 15 miesięcy.

- Młodzież przeprowadziła się do gimnazjum już 28 lutego. Szkoła funkcjonowała w dwóch obiektach utrudniało to prowadzenie placówki przez wiele lat – podkreślił burmistrz Klemens Podlejski. – Z oficjalnym otwarciem czekaliśmy na zakończenie prac wokół budynku m.in. na dziedzińcu.

Burmistrz podziękował szczególnie strażakom z jednostki OSP w Żarkach, którzy przez wiele lat udostępniali swoją strażnicę na potrzeby gimnazjum oraz dyrekcji ZDZ w Katowicach. Od tej instytucji były dzierżawione pomieszczenia w Żarkach przy ul. Sosnowej. Natomiast dyrektor szkoły Anna Janocha, przedstawiciel Rady Rodziców  Ewa Wnuk i przewodniczący samorządu uczniowskiego Michał Czyż dziękowali wszystkim, którzy mają serce dla szkoły. Na ręce burmistrza podarowali tort wykonany przez rodziców.

Po części oficjalnej został zaprezentowany program artystyczny: występy uczniów  gimnazjum, pokazy sportowy w wykonaniu zawodników LKS Zieloni Żarki oraz pokaz tanecznych umiejętności. Zaproszeni goście obejrzeli również budynek w środku. Byli oprowadzani przez gimnazjalistów.

W gimnazjum znajduje się dziesięć klas – pracowni, świetlica oraz stołówka wraz z zapleczem kuchennym, gabinety dla dyrektora, pedagoga szkolnego, sekretariat, wygodny pokój nauczycielski, szatnie. Jest to budynek piętrowy powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali gimnastycznej. Nowoczesna bryła wyrosła w 15 miesięcy u zbiegu ulic Ofiar Katynia i Piaski w Żarkach. Wokół jest infrastruktura sportowa: sala gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

Gmina Żarki od początku powołania gimnazjów do życia borykała się z problemem lokalizacji tej szkoły. Do 25 lutego uczniowie uczyli się w dwóch budynkach. Uzyskanie dofinansowania unijnego pomogło w rozwiązaniu jednego z najważniejszych problemów gminy Żarki, jakim był brak siedziby dla gimnazjum. Do nowego budynku przeprowadziło się 262 uczniów, 30 nauczycieli  i siedmiu pracowników obsługi.

(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta fot. Mariusz Nowak)

10

MAJ

2011

1292

razy

czytano