Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowe władze Śląskiej Izby Rolniczej.

Nowe władze Śląskiej Izby Rolniczej.

W trakcie I walnego Zgromadzenia IV kadencji zostały wybrane nowe władze izby. Skład Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej przedstawiana się następująco: prezes zarządu Roman Włodarz, wiceprezes Jan Grela, członkowie – Romuald Brandys, Jerzy Dudek, Marian Ormaniec.

Zarząd ŚIR deklaruje uściślenie współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi na wszystkich szczeblach szczególnie w zakresie: sporządzania analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi. Wyraźnie zaakcentowano także wole współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. Z terenu gminy Żarki delegatami do Śląskiej Izby Rolniczej delegatami zostali: Jarosław Kumor z Żarek oraz Zdzisław Tylkowski z Zaborza.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

30

MAJ

2011

969

razy

czytano