Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Stypendium szkolna na rok 2007/2008. Pomoc finansowa uczniom przeznaczona na zakup podręczników i zakup mundurków.

Stypendium szkolna na rok 2007/2008. Pomoc finansowa uczniom przeznaczona na zakup podręczników i zakup mundurków.

Wnioski wydawane będą od 16 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki pokój nr 13.
Stypendium przeznaczone jest dla dzieci uczących się, zameldowanych na terenie gminy Żarki, pochodzących z rodzin w których dochód na jednego członka nie przekracza 351 zł.
W/w wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 3 do 14 września 2007 roku.


Pomoc finansowa uczniom przeznaczona na zakup podręczników i zakup mundurków.

W ramach rządowego programu "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" rodzice, opiekunowie dzieci mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu książek i mundurków. Pomoc przeznaczona jest dla uczniów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł.
Wnioski należy składać w szkole do której uczęszcza uczeń do 28 września.


(Opracował Jakub Grabowski)

01

SIE

2007

1650

razy

czytano