Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Praktyka czyni mistrza – projekt unijny w gminie Żarki.

Praktyka czyni mistrza – projekt unijny w gminie Żarki.

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w partnerstwie z gminą Żarki przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W efekcie poprawi się jakość odbywania praktyk pedagogicznych m.in. w gminie Żarki. Rozpoczęto rekrutację uczestników projektu.

Do projektu są zapraszania nauczyciele szkół podstawowych kl. I –III  i przedszkoli,
minimum mianowani z województw śląskiego oraz małopolskiego oraz studenci II i III semestru pedagogiki - specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Celem głównym projektu jest poprawa jakości odbywania praktyk pedagogicznych 360 studentów poprzez przygotowanie do 2014 r. wybranych szkół z woj. śląskiego i małopolskiego oraz  ich kadry dydaktycznej - 360os. do realizacji opieki nad praktykantami -wypracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, metodycznych, wzmacniających kompetencje pedagogiczne w wybranych szkołach do 30.12.2014r. Łączna wartość projektu wynosi 1 389 769,75 złotych.

- Na etapie przygotowania projektu podpisaliśmy ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka umowę partnerską na rzecz realizacji projektu – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski. – Gmina realizuje głównie inwestycje, ale chętnie przystępuje do projektów partnerskich, jeśli tylko mogą z nich skorzystać nasi mieszkańcy. Tym bardziej, że ta wyższa szkoła już działa u nas.

Celami głównymi projektu jest podnoszenie poziomu kształcenia, transfer wiedzy na linii uczelnia – urząd gminy – szkoła – przedszkole. Ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Partnerstwo dotyczy możliwości realizacji przez studentów praktyk w szkołach podstawowych w Żarkach, Przybynowie, Jaworzniku oraz w przedszkolu w Żarkach. Partnerstwo obejmuje wspólną promocję realizacji projektów: konkursy, forum prezentacji, konferencje, upowszechnienie programów. Przede wszystkim jednak partnerstwo ma zadziałać w zakresie doboru kadry na zajęcia ze studentami i opiekunów praktyk.

- Korzyści dla nauczycieli z gminy Żarki to przede wszystkim szansa na zdobycie nowych doświadczeń i kwalifikacji – mówi Jakub Grabowski, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół. – Ukończą dwa szkolenia wykwalifikowanego opiekuna praktyk oraz menora i przewodnika studenta. Wezmą udział w kursie metodyki pracy twórczej z uczniami i studentami.
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania pozyskała pieniądze unijne w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji:  tel. 255-14-49,wew.114, e-mail: agakj@vp.pl, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J.Ziętka w Katowicach
oraz w Gminie Żarki u Jakuba Grabowskiego, tel. (34) 3148036 w. 40, e-mail: jakub.grabowski@umigzarki.pl

03

CZE

2011

2009

razy

czytano