Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dotacje na wapnowanie gleb dla rolników.

Dotacje na wapnowanie gleb dla rolników.

Od 20 czerwca 2011 r. rolnicy z województwa śląskiego mogą składać wnioski do Śląskiej Izby Rolniczej o dofinansowanie wapnowania kwaśnych gleb. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Umowa dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach, a Zarządem ŚIR na realizację zadania „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w województwie śląskim” została podpisana 1 czerwca 2011 r.

Wcześniejsza ekspertyza naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykazała, że główną przyczyny degradacji chemiczno-biologicznej gleb w woj. śląskim są skutki przemysłowej działalności człowieka. Na tej podstawiw w WFOŚiGW w Katowicach podjęto decyzję o pomocy finansowej na wapnowanie gleb kwaśnych w regionie.

Według umowy Śląska Izba Rolnicza otrzyma 2 mln zł w formie dotacji na zakup i wysiew ponad 26 tys. ton wapna nawozowego na zmniejszenie zakwaszenia gleb na obszarze 8.900ha.

Warunki skorzystania z tych środków przez rolników to:
• posiadanie na terenie woj. śląskiego gleb użytkowanych rolniczo wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi”;
• posiadanie aktualnego dokumentu wystawionego przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą, potwierdzającego i ustalającego potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb w danym gospodarstwie;
oraz
• złożenie w biurze ŚIR w Katowicach wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach zadania "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego"
• podpisanie umowy pomiędzy Odbiorcą Ostatecznym a ŚIR o dofinansowanie;
• złożenie wymaganych załączników do wniosku.
W ramach podpisanej umowy jednostkowe dofinansowanie wynosi 75,00 zł do 1 Mg (1 tony) czystego składnika nawozowego w przeliczeniu na CaO.
Wapnowanie ma być zrealizowane do 31 stycznia 2012 roku.
Szczegóły na stronie: www.sir-katowice.pl, warto zajrzeć również pod adres: http://www.sir-katowice.pl/wapno.html

Źródło informacji: http://www.ecosilesia.com/wiadomosci/item/248-dotacje-na-wapnowanie-gleb-na-%C5%9Bl%C4%85sku

14

CZE

2011

1073

razy

czytano