Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

50 tys. zł dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego na świetlicę środowiskową w Wysokiej Lelowskiej.

50 tys. zł dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego na świetlicę środowiskową w Wysokiej Lelowskiej.

Przystań na Wysokiej - taką nazwę będzie nosić świetlica środowiskowa w Wysokiej Lelowskiej. Gmina Żarki składała wniosek 15.05.2007r.o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Tworzenie Gminnych Świetlic i Klubów dla dzieci i młodzieży” ogłoszonego przez Województwo Śląskie.
Gmina ze środków własnych dołoży 34 tys.zł
Powstanie ona w miejsce szkoły podstawowej, gdzie w 2003r. ją zlikwidowano. Przez okres 3 lat placówkę prowadziła organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wysoka Lelowska. Uczniów z roku na rok ubywało rodzice kierowali swoje dzieci do szkoły w Żarkach. Od września 2006r. budynek jest opustoszały i właśnie tu powstanie świetlica. Miejsce takie we wsi jest bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz gdy nie funkcjonuje tu żadna placówka oświatowa. Dzieci i młodzież odczuwają wyraźny brak miejsca odpowiednio wyposażonego, w którym można z pożytkiem zagospodarować czas, nauczyć się czegoś nowego, podzielić się szkolnymi problemami i oczekiwać na pomoc w ich rozwiązaniu, skorzystać z Internetu oraz poszukiwać tam materiałów do dalszej edukacji.
Dlatego uzupełnienie edukacji, zorganizowanie dostępu do Internetu, prowadzenia działań socjoterapeutycznych należy do zadań gmin, a do tego przecież trzeba posiadać odpowiednią bazę lokalową z równie odpowiednim wyposażeniem. Widzimy to na przykładzie świetlicy w Zawadzie utworzonej dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Śląskiego w poprzedniej edycji konkursu. Teraz każda z wiosek naszej gminy pragnie posiadać na swoim terenie tak wspaniałe wyposażone, wyremontowane miejsce do spotkań i organizacji pożytecznych zajęć.
W świetlicy tej przede wszystkim specjalista – pedagog będzie pomagał w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Świetlica będzie również miejscem spotkań z terapeutami, specjalistami oraz różnymi ciekawymi ludźmi, którzy swoją postawą zachęcaliby do brania przykładu z nich. Działania jakie będą podejmowane w świetlicy będą miały na celu integrację wsi.
Świetlica będzie czynna 5 dni w tygodniu, zatrudniony będzie wychowawca osoba ta pozyskana zostanie z PUP.
Prace remontowe w świetlicy polegać będą na wymianie okien, instalacji grzewczej wraz z zakupem kotła gazowego, remont toalet, obniżenie sufitu, cyklinowanie parkietu, malowanie ścian, ocieplenie elewacji, położenie papy termozgrzewalnej, wymianie instalacji elektrycznej, założenie instalacji komputerowej. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu przy świetlicy na aktywne, rekreacyjne zagospodarowanie czasu dzieciom i młodzieży. Do tego posłuży sprzęt sportowy, a także mała architektura drewniana. Projekt zakłada uruchomienie świetlicy wraz z czytelnią internetową. Miejsce będzie dostępne dla uczniów podstawówki, gimnazjum oraz dorosłych. Świetlica ta przede wszystkim zagospodaruje wolny czas dzieci i młodzież, skupi 40 – 50 młodych ludzi z sołectwa.
Przebywając w dobrze wyposażonym, nowoczesnym wnętrzu beneficjenci będą czuli się dowartościowani, będą mieli szansę dokształcać się, także po zajęciach szkolnych i korzystać z pomocy w nauce. Zakupione zostaną 4 zestawy komputerowe, meble ( stoliki, krzesła, biurka, regały itp.), sprzęt RTV ( telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz CD), bojler elektryczny, aparat cyfrowy, kuchnie gazową, lodówkę, wyposażenie „zielonej sali gimnastycznej” (minikosze, zestaw do siatkówki plażowej, piłki), zakupione zostaną także ławki, ławostoły, stoliki do małej architektury drewnianej. Przewidziany jest także zakup pomocy naukowych i dydaktycznych jak ksiązki, encyklopedie, słownik, rebusy, gry edukacyjne, puzzle itp.
Na grudzień przewidziane jest rozpoczęcie działań świetlicy.


(Opracowała Anna Stodółkiewicz)

01

SIE

2007

1451

razy

czytano