Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także liczba i skala inwestycji przekonały radnych i zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem absolutorium w trakcie Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca.

- Chylę czoło za każdą pozyskaną i rozliczoną złotówkę unijną – powiedział radny Andrzej Jakóbczak i oświadczył, iż radni z lewicy zagłosują za absolutorium.
W imieniu Klubu Niezależnych wypowiedział się Bogusław Kowacki przyznając, iż członkowie tego klubu w pełni podpierają działania burmistrza. Głos zabrał również Alojzy Zieliński, radny nie będący w żadnym klubie i on dodał, iż udziela absolutorium.

Głosowanie zatem było tylko formalnością. Wszyscy obecni radni, a było ich 14 zagłosowali za. Potem na Sali sesyjnej zaległy brawa.

Rzeczywiście rok 2010 były dla Gminy Żarki rokiem wielkich inwestycji, niespotykanych dotąd w historii miasta. Najwięcej dotacji i najwięcej zadań z udziałem środków unijnych realizuje w regionie częstochowskim właśnie Gmina Żarki.

Najważniejszą inwestycja 2010 roku to przekazanie do użytku Aktywnego Centrum Zdrowia, nowego ośrodka w Żarkach, realizowanego z dofinansowaniem unijnym wartość zadania blisko 1,5 mln złotych. Teraz przychodnie dziecięca i ogólna mieszczą się pod jednym adresem w nowoczesnym i funkcjonalnym budynku przy ul. Kościuszki. Wcześniej były to dwie siedziby, jedna i druga w złym stanie. Zakupiono również szereg urządzeń medycznych. Cały 2010 rok trwała budowa nowej szkoły gimnazjalnej w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia. Teraz uczniowie korzystają już z nowego obiektu.

Nadal jest remontowany dom kultury i efekt wielomiesięcznych prac będzie można już wkrótce obejrzeć. W grudniu 2010 r. zakończono prace na stadionie przy ul. Steinkellera. Tu realizowany był projekt polegający na przebudowie kompleksu sportowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Ułożono chodniki z kostki brukowej wokół trybun i dojścia do boiska. Zamontowano siedziska, zadaszenia, kabiny dla zawodników. Ułożono nową murawę.

W 2010 r. rozpoczęto przebudowę dróg na Osiedlu 600-lecia. Przebudowa dróg to koszt blisko 3 mln 700 tys. zł, przebudowa stadionu miejskiego to suma niemal 1 mln 800 tys. zł, natomiast gimnazjum kosztowało prawie 6 mln złotych, a dom kultury - 4 mln  złotych. Niemal każda z tych sum jest dofinansowana w wysokości do 85 proc. z środków Unii Europejskiej.

W listopadzie 2010 r. przekazano do użytkowania budynek Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju Wsi w Suliszowicach.  Zadanie kosztowało blisko 550 tys. zł.

Rok 2010 jest pierwszym, w którym w budżecie Miasta i Gminy Żarki pojawił się zapis o środkach funduszu sołeckiego. O wydzieleniu takiego funduszu zadecydowali radni Rady Miejskiej w Żarkach.  Z tych środków m.in. przy ul. Kolejowej w Kotowicach zamontowano linię oświetleniową. Mieszkańcy Zawady postawili na wykonanie projektu chodnika, natomiast wśród wniosków z Jaroszowa wybrano ten, który proponował wykonanie projektu świetlicy w tej wsi. W Czatachowie zdecydowano się na budowę garaży dla samochodu OSP. W Ostrowie wykonano remont dachu na budynku dawnej szkoły, a w sąsiednim Przybynowie zamontowano ogrzewanie w remizie OSP. Jaworznik postawił na wykonanie dokumentacji odwodnienia szkoły, remizy i ul. Szkolnej. W Suliszowicach powstał plac zabaw.

Nie mniej ważne są względy bezpieczeństwa. W nowy rok żareccy strażacy wjechali mercedesem – nowy samochodem gaśniczym. W listopadzie ogłoszono przetarg dla strażaków z jednostki OSP Przybynów na modernizację ich auta, otrzymali go wiosną br.

Rok 2010 był dobrym rokiem dla gminy Żarki. I nie jest to tylko wyłączenie moje, czy nasze odczucie, bowiem zewnętrzne oceny również wyszły na korzyść dla nas.

Żarki znalazły się w 50-tce gmin, które najwięcej wydają na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca.  W woj. śląskim na wyższych pozycjach są tylko Wisła, Szczyrk, Ustroń.

Dziennik Rzeczpospolita opublikowała w czerwcu br. ranking gmin, które wydają najwięcej na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca. Zestawienie powstało na podstawie danych Ministerstwa Finansów za 2010 r. Pod uwagę brano informacje o wydatkach inwestycyjnych i wydatkach na zakupy jednostek budżetowych. Żarki znalazły się na 47 miejscu wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Z województwa śląskiego w 50 znalazły się tylko Wisła - 4060 zł na mieszkańca, Szczyrk - 2 927 zł na mieszkańca, Ustroń - 2311 zł na mieszkańca, Żarki – 2132 zł na mieszkańca.  W Polsce jest 597 gmin miejsko-wiejskich i 306 gmin miejskich to daje łącznie 903 jednostki. To ponad 900 samorządów, a my jesteśmy na 47 miejscu gmin angażujących znaczne środki na inwestycje.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

29

CZE

2011

1513

razy

czytano