Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Posiedzenie Rady Wydziału Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka.

Posiedzenie Rady Wydziału Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka.

W dniu 20 czerwca w budynku Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Żarkach przy ul. Sosnowej 2  odbyło się poszerzone posiedzenie Rady Wydziału Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

Podstawowym nurtem działalności Wydziału jest kształcenie studentów na kierunku Ekonomia. Ambicją władz Wydziału jest także trwały udział w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych w regionie oraz wspieranie inicjatyw budowania zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja n.t. specjalności kształcenia z uwzględnieniem  lokalnego rynku pracy oraz udziału specjalistów z regionu w wykładach i warsztatach specjalizacyjnych.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędów, Instytucji, Firm oraz Dyrektorzy Szkół. Większość z zaproszonych gości zaszczyciła nas swoją obecnością. Radę prowadziła Pani Dziekan Wydziału Zamiejscowego Żarkach  dr Wanda Nagórny oraz  Pani Rektor ŚWSZ dr Jadwiga Gierczycka.

W prowadzonych dyskusjach stwierdzono między innymi, iż studia I stopnia na kierunku Ekonomia w Wydziale Zamiejscowym w Żarkach są szansą regionu, a studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Żarkach zwiększyłyby szansę uzyskania dodatkowych kwalifikacji niezbędnych dla prawidłowego poruszania się po zmieniającym  się rynku pracy. W wyniku dyskusji sformułowana zostanie oferta studiów podyplomowych i specjalność, tak aby dostosować ją do potrzeb lokalnego rynku pracy.

30

CZE

2011

827

razy

czytano