Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Program usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Żarki

Program usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Żarki

W związku z realizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Żarkach Programem usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Żarki zapraszamy do współpracy firmy realizujące prace polegające na:
  • demontażu pokrycia dachowego lub elementów elewacji budynków zawierających azbest, ich transporcie oraz unieszkodliwieniu,
  • zbiórce zdemontowanego już pokrycia dachowego lub elementów elewacji budynków zawierających azbest, ich transporcie oraz unieszkodliwieniu.
Koniecznym warunkiem podjęcia wyżej wymienionych prac jest posiadanie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego zatwierdzającej Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest wytwarzanymi na terenie gminy Żarki oraz zezwalających na transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Prosimy o przedłożenie kserokopii ww. decyzji.

Celem naszych działań jest przedstawienie mieszkańcom naszej gminy listy firm, z których usług mogą skorzystać przy usuwaniu azbestu.

Oferty prosimy przesyłać do 29 lipca 2011r. na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki

Tel. 34 314 80 36 wew. 29, 41 lub 45.

11

LIP

2011

960

razy

czytano