Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 7.09., godz. 9.00

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 7.09., godz. 9.00

Zapraszam  do wzięcia udziału w XI sesji Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 7 września 2011r o godzinie 9.00 w sali narad UMIG Żarki.

Proponowany porządek obrad :
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał
5.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6.Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Żarki
7.Uchwalenie zmian w budżecie gminy.
8.Interpelacje i wnioski radnych      
9.Sprawy różne,bieżące
10.Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Żarkach   

                           


Przewodniczący Rady Miejskiej
                                 Stanisława Nowak           
 

02

WRZ

2011

900

razy

czytano