Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowy rok szkolny – nowe projekty w Szkole Podstawowej w Żarkach.

Nowy rok szkolny – nowe projekty w Szkole Podstawowej w Żarkach.

Wręczenie nagrody dla Szkolnej Kasy Oszczędności za zajęcie już pierwszego miejsca w regionie śląskim,  przedstawienie społeczności szkolnej przez dyrektora założeń projektu Żarki – moje miejsce w Europie, który będzie realizowany w 1. półroczu oraz zapowiedź realizacji w najbliższych miesiącach przez Urząd Miasta i Gminy Żarki 3 ważnych projektów to najważniejsze akcenty rozpoczętego w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach nowego roku szkolnego.

Na uroczystą akademię przybyli uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście – Zofia Jakubczyk, prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie oraz ksiądz proboszcz Jan Wajs.

Uczniowie odśpiewali hymn, a następnie wysłuchali przemówienia dyrektora, Tadeusza Pakuły, który szczególnie gorąco powitał pierwszoklasistów i ich rodziców oraz życzył uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego, twórczych pomysłów     i zapału w  realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych. Przedstawił  także założenia projektu realizowanego w związku z polską prezydencją w Unii Europejskiej Żaki – moje miejsce w Europie.

W okresie 1.07. - 31.12.2011 nasz kraj przewodniczy europejskiej wspólnocie. Jest to na tyle ważne wydarzenie, że warto go wykorzystać, aby uczniowie zrozumieli sens uczestnictwa Polski w Unii oraz dostrzegli przemiany, które dokonały się w ostatnim czasie w naszej małej ojczyźnie. Bogata historia Żarek oraz dynamiczny rozwój miasta po wstąpieniu Polski do Unii są wspaniałą bazą do kształtowania postaw proeuropejskich, motywowania do aktywności w zakresie promowania swojego regionu. Dzieci będą brać udział w konkursach, organizować spotkania z pracownikami UMiG, pracować metodą projektu.

Po programie artystycznym przygotowanym przez panie D. Brzegowską oraz B.Maślankiewicz głos zabrała Zofia Jakubczyk, prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, która wręczyła szkole nagrodę, wysokiej klasy monitor ciekłokrystaliczny za zajęcie przez SKO I miejsca w regionie śląskim. Warto dodać, iż szkoła już po raz kolejny stanęła w tej rywalizacji na podium. Podziękowanie oraz nagrodę pieniężną otrzymała wicedyrektor, Katarzyna Samek za szczególne zaangażowanie w promocję SKO i pełną poświęcenia pracę przy organizacji konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym.” W nowym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Żarkach, jak co roku, aktywnie włączy się w działania związane z konkursem.

Warto dodać, że w najbliższym czasie zostaną sfinalizowane w szkole projekty prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Żarki – Indywidualizacja procesu nauczania, Radosna Szkoła, Orlik, które umożliwią uczniom naukę  i zabawę w nowoczesnych warunkach, stworzą warunki do rozwijania różnorodnych zainteresowań.

(przygotowanie i fot: SP Żarki)

02

WRZ

2011

1040

razy

czytano