Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla przyszłych pilotów i przewodników turystycznych – zgłoszenia do 16 września.

Bezpłatne szkolenia dla przyszłych pilotów i przewodników turystycznych – zgłoszenia do 16 września.

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie organizuje kurs pilotów i przewodników turystycznych  „Turystyka – Nowe możliwości. Kurs pilotów i przewodników”  w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt skierowany jest do osób pracujących, ze średnim wykształceniem,  które chcą podnieść swoje kwalifikacje uzyskując uprawnienia pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie województwa śląskiego.

Projekt składa się z czterech edycji kursów: dla kandydatów na pilota wycieczek będą to 3 edycje oraz dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych po woj. śląskim – 1 edycja. O wpisie na listę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby zatrudnione w branży turystycznej oraz nauczyciele.  Po wyczerpaniu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

W przypadku przewodnika turystycznego uczestnicy kursu otrzymują, po zdaniu egzaminu wewnętrznego, zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego terenowego po województwie śląskim.
Osoby, które zdadzą egzamin zewnętrzny państwowy przeprowadzany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, otrzymają  uprawnienia pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego terenowego po woj. śląskim.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie on – line formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie projektu. W ramach rekrutacji należy również dostarczyć poniższe dokumenty:  kserokopia dowodu osobistego,  oświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu pilota wycieczek/przewodnika turystycznego (wydane przez lekarza medycyny pracy), świadectwo maturalne (oryginał, odpis).

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ul. Ogrodowa 47 do 16 września 2011 r.  w następujących dniach: poniedziałek – piątek, godz. 9.30 – 12.00

Dodatkowe informacje:
Tel. (34) 324 15 17
(34) 324 38 83

Programy szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych oraz informacje dodatkowe, dostępne są na stronie: http://www.kurs.wshit.edu.pl


(przygotowała: Iga Ociepka na podstawie informacji zawartych na stronie http://www.kurs.wshit.edu.pl  )

05

WRZ

2011

1074

razy

czytano