Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Jurajska Marka - Jurajskie Tragi Przedsiębiorczości.

Jurajska Marka - Jurajskie Tragi Przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury wraz z Urzędem Miasta i Gminy w Żarkach i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żarkach organizowało w dniu 18 sierpnia 2007 roku w godz. 7.00 - 12.00 w Żarkach imprezę p.n. Jurajska Marka - Jurajskie Targi Przedsiębiorczości wspieraną finansowo w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Na targach, we wnętrzu zabytkowych stodół, zaprezentowali się przedsiębiorcy z terenu 9 gmin (Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn Poraj, Przyrów, Żarki). Targi odbyły się w miejscu szczególnym, w zabytkowych stodołach w obrębie Targu Miejskiego w Żarkach, odwiedzanego, co tydzień przez około 4000 klientów. Miejsce to stanowiło doskonałą promocję dla firm z obszaru Partnerstwa oraz stworzyło możliwość zaprezentowania swoich towarów i usług klientom. Targi służyły również wzajemnemu poznaniu się kontrahentów oraz wymianie doświadczeń.

Logo_fapa.jpg logo_ministerstwo_rolictwa.jpg LOGO_PPJ.gif

Jurajskie Targi Przedsiębiorczości - organizowane w ramach Projektu Jurajska Marka - Jurajskie Targi Przedsiębiorczości realizowanego przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Projekt "Partnerstwo Północnej Jury" jest w 100 % finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Priorytet "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", działania "Pilotażowy Program Leader+".

W tym samym dniu tj. 18 sierpnia nastąpiło oficjalne i uroczyste oddanie do użytkowania zmodernizowanego targowiska miejskiego. W dniu 29 czerwca został zakończony projekt p.n. Żareckie Jarmarki – modernizacja targowiska miejskiego etap I. Wartość zadania:
3 628 828,56 zł, dofinansowanie: 1 389 045,08 zł. Inwestycja w ramach II fazy realizacji "Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Gmin i Powiatów” skierowanego na „Rozwój Przedsiębiorczości w woj. śląskim” w ramach "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Inwestycja zakończona w czerwcu w 2007 roku. Projekt objął kompleksową modernizację targowiska (utwardzenie placu targowego – o powierzchni 1,5 h, wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację elektryczną – zasilanie, budynek grilla).

(Przygotowała: Agnieszka Skorek, fot. Agnieszka Skorek.)

20

SIE

2007

1624

razy

czytano